Vi ønsker bedrifter velkommen til samarbeid  for bedre kvinnehelse, gode oppvekstvikår for barn og trygge lokalsamfunn i hele Norge.

Vil din bedrift gi en gave til et godt formål? Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon, og du kan støtte vårt arbeid. Gi en gave via spleisene våre under, eller ta kontakt med Christina Johnsen, seniorrådgiver næringsliv  på christina.johnsen@sanitetskvinnene.no eller på telefon 917 20 230.

Vi kan lage digitale takkekort til bedriften som kan deles med ansatte og andre. Dersom dere vil støtte oss kan vi og tilpasse egne innsamlinger på Spleis. Vi kan ha lage side der dere får med flere til formålet, ansatte, leverandører eller kunder, matching donations. Dere kan også opprette din egen innsamling til våre prosjekter på spleis.no/sanitetskvinnene, så ser dere hvor mye dere samler inn. 

Image
Sammen løfter vi kvinnehelse Vipps til 0803

 

Ekte kvinnehelse og forskning på kvinner - det skal ikke være vondt å være kvinne

Støtt Sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og finansiering av kvinneforskning. Som Norges største kvinneorganisasjon og den fremste enkeltbidragsyteren til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge vet vi hvor det må tettes kunnskapshull om kvinners helse. Vi trenger mer støtte til ekte kvinnehelse nå.

Pengene som samles inn går til Sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og forskning. Dette er gaven som går til alle mødre, søstre og døtre.

 

Markerer dere kvinnedagen? Tag oss gjerne på sosiale medier 😊

#sanitetskvinnene #kvinnehelse #kvinnedagen

Bli samarbeidspartner med Norges største kvinneorganisasjon

For mer informasjon, ta kontakt med Christina Johnsen på tlf. 91 72 02 30 eller christina.johnsen@sanitetskvinnene.no 

  • Strategisk partner – Utvikling og nysatsing:

Som strategisk partner er bedriften en overordnet partner for både økonomiske støtte av arbeidet, innen felles merkevarebygging og som en aktiv part i utviklingen av organisasjonens aktiviteter. I samarbeidet inngår synliggjøring i sosiale medier, medlemsblad og relevante foredrag til ansatte og kunder.  

  • Prosjektpartner – støtte et konkret prosjekt:

Som prosjektpartner støtter du et av Sanitetskvinnenes prosjekter innen våre prioriterte områder som kvinnehelse inkl. forskning på kvinners helse og livsvilkår, aktiviteter for barn og unge som støtte til barn i lavinntektsfamilier og trygge lokalsamfunn som beredskapsarbeid i kriser i nærmiljøet. I samarbeidet inngår synliggjøring i sosiale medier og medlemsblad, relevante foredrag til ansatte og kunder.  

  • Støttespiller - donasjon:

Du kan støtte organisasjonens arbeid ved å gi en pengegave til vår konto 1506.13.49267.  Ønsker dere å motta en faktura, sender vi dette på beløp over kr. 1000,-. 

  • Annonsør i medlemsbladet Fredrikke:

Som annonsør når du alle Sanitetskvinnens 43 000 medlemmer samt biblioteker, legekontorer mm. Over 83 000 vil se din annonse. 

Onsker du mer informasjon om annonsering ta kontakt med Christina Grønnevik Johnsen : christina.johnsen@sanitetskvinnene.no

Se vår pris- og mediaplan for 2023 her:

 

Skattefradrag

Gaver fra og med kr. 500 til og med kr. 25.000 per år kan trekkes fra i skattemeldingen, slik at du sparer 22% av gavebeløpet i skatt. For at du skal få fradraget må vi ha Bedriftens navn, organisasjonsnummer og informasjon om hvordan gaven ble gitt. 

Vi rapporterer gaven til Skatteetaten og du skal få en årsoppgave i februar året etter, slik at du kan sjekke at vi har registrert riktig. Du skal også finne gaven forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

For større gaver blir fradragsbeløpet maksimalt kr. 25.000, sammenlagt for kalenderåret for alle gaver over kr. 500 til godkjente mottakere. Maksimal redusert skatt blir da kr. 5.500.

Gaven må være et pengebeløp og kan ikke være for eksempel tjenester eller gjenstander. Gaver over kr. 10.000 må betales over bank (eller Vipps) for å oppnå fradraget.

Vi hjelper gjerne til, ta kontakt med oss om du vil vite mer: post@sanitetskvinnene.no 

Samarbeid med Orkla 

Vi har et langsiktig samarbeid med Orkla om å skape glede i en tøff hverdag for sårbare grupper i samfunnet. Samarbeidet kom til i 2020 med aktiviteter og støtte til de som var særlig berørt av koronapandemien. I perioden 2021-2023 retter arbeidet seg mot barnefamilier som lever med vedvarende lav inntekt. 

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet.  Samarbeidet som ble inngått i 2020 bestod av et økonomisk bidrag fra Orkla ASA på 3 millioner kroner og et varefond med Orklavarer tilsvarende 2 millioner kroner. Senere ble samarbeidet forlenget til 2023. 

Image
Orkla og Sanitetskvinnene