Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Et mer inkluderende arbeidsliv for kvinner i alle livsfaser

For å løse morgendagens kompetanseutfordring- og ikke minst demografiutfordring, må vi tilrettelegge bedre for et mer inkluderende arbeidsliv der det er rom for alle - inkludert kvinner i overgangsalder som er den største gruppen med kvinnehelserelaterte plager, påpeker Maren Gilje Sekse fra HR Norge.

Næringslivet og kvinnehelse

Maren Gilje Sekse var en av foredragsholderne da vi nylig inviterte næringslivet på frokostmøte for å belyse viktigheten av at arbeidsgivere må bry seg om kvinnehelse på arbeidsplassen.   

- Man skal ikke måtte snakke om det, men for å bryte med stigma og tabu, så må noen begynne. Virksomheter bør oppfordre til åpenhet for å få en mer inkluderende arbeidsplass, sier Gilje. Hun legger til at noen kvinner ender opp med å bli uføre.

Plagene påvirker produktivitet på jobb

- Vi har allerede et skyhøyt sykefravær i Norge sammenlignet med andre land, og kvinner har dobbelt så mye sykefravær som menn. Det blir stadig stilt mer spørsmål til om mye av dette handler om kvinnehelse, og da særlig overgangsalder.

Hele 2 av 3 kvinner i overgangsalderen har moderate til sterke plager som påvirker livskvalitet og produktivitet på jobb ifølge uib.no

Det er en demografiutfordring og gjennomsnittsalderen for kvinner i arbeidslivet er ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 41 år. 

- Gruppen kvinner i arbeidslivet blir stadig eldre, og det treffer nettopp på den alderen der de hormonelle endringene øker. I tillegg er man gjerne på topp i yrkeskarrieren og mange befinner seg i den såkalte sandwich-generasjonen hvor de både har barn og gamle foreldre å ta vare på. Med andre ord er det en svært sårbar fase for kvinner, og vi MÅ derfor tilrettelegge for et mer inkluderende arbeidsliv – med mål om et bærekraftig arbeidsliv, oppfordrer Gilje Sekse. 

Det lønner seg for næringslivet å bry seg om kvinnehelse

Hun stilte spørsmålet om hvorfor næringslivet skal bry seg om kvinnehelse? 

Fordi det er lønnsomt. Det kan utgjøre forskjellen mellom det å stå i jobb, eller å gå ut i sykemelding. 

Da Gilje Sekse selv hadde sin mest utfordrende periode var det å bli møtt med forståelse, og få en viss fleksibilitet avgjørende for at hun kunne være i jobb, og ikke ende i sykemeldingsstatistikken. 

- Vi VET at jobb er viktig for livskvalitet og det er meningsbærende, fremholder Maren. Hun er fagrådgiver i HR Norge, som er en medlemsforening som når ut til rundt 50.000 mennesker hver uke, og de er en ressurs for virksomhetene særlig innen sykefravær. HR Norge har sendt ut undersøkelse både til virksomhetene og kvinnene. 

Kvinnehelse og arbeidslivet

De har spurt både virksomhetene og kvinnene om kvinnehelse og fikk dette til svar:

Virksomheter

  •     Noen få har det på agenda, og noen enda færre har allerede gjort kunnskapsløft hos ledere, tillitsvalgte og andre relevante roller. 
  •     Noen få har det på agenda, og noen enda færre har allerede gjort kunnskapsløft hos ledere, tillitsvalgte og andre relevante roller. 

Kvinner

  • Et stort overtall av kvinner har ikke en åpen dialog med arbeidsgiver om sine kvinnehelse-plager, til tross for at mange opplever at kvinnehelseutfordringer medfører økt sykefravær.
  • Av de som sliter har mange økt sykefravær, og det er et spenn i på alt fra 2-3 dager i året til 180 dager i året. 

Storbritannia er ledende på åpenhet rundt kvinnehelse

Storbritannia er en pioner når det kommer til å ha fokus på livsfasepolitikk i arbeidslivet, og ingen andre europeiske land har kommet like langt. Kvinnehelse er også pensum på skolen.  

- Jeg har snakket med vår søsterorganisasjon (CIPD) i Storbritannia, og de har siden 2018 gjort mye forskning og jobbet mye med dette både politisk og mot virksomhetene. Foreløpig har de primært fokusert på overgangsalder. I dag tilbyr så mye som 46% av virksomhetene ytelser knyttet til overgangsalder, forteller Gilje Sekse. 

I Storbritannia har de jobbet på flere nivåer og har en egen «Menopause Ambassador» som jobber i grensesnittet virksomheter/myndigheter. Nå fokuserer de på hvordan de kan støtte kvinner i hele livsløpet. De siste 12-18 månedene har de hatt fokus på å øke kunnskap rundt reproduktiv helse og utfordringer knyttet til dette, både for kvinner og menn, og utfordringene dette kan skape i arbeidshverdagen. De jobber også spesifikt mot de gruppene kvinner som er i frontlinje-yrker, og ikke har samme anledning til tilrettelegging som de som jobber på kontor. 

- Heldigvis skjer det ting i Norge også nå. Samfunnet får opp øyene for dette, både virksomheter, media og forskningsmiljøene, forteller Maren Gilje Sekse. 

Fakta

De mest vanlige tiltakene er:

  • Fleksibel arbeidstid
  • Fleksibelt arbeidssted
  • Mulighet for å regulere temperatur på kontoret selv
  • Spesialtilpassede unoiformer der hvor de bruker uniformer (uungå hvite klær, klær som strammer eller som viser svette-ringer)
  • Bordvifte
  • Mulighet for flere pauser ila arbeidsdagen

Ta kontakt med Christina Johnsen for en prat om hva din bedrift kan gjøre for å bli mer kvinnevennlig.