Hopp til hovedinnhold

Kvinnedagen 8.mars på arbeidsplassen

Kvinnedagen 8. mars er en viktig kampdag. Vi har ikke likeverdige helsetjenester og vold mot kvinner er en av vår tids største likestillingsutfordringer. Som Norges største kvinneorganisasjon er det viktig at vi er synlige og tar ordet!

Hjelp oss med å synliggjøre viktigheten av 8. mars. Dette kan dere gjøre i deres bedrift:

Kvinnedagen markering Sanitetskvinnene

Gi prosent av salget eller overskuddet av en vare eller kampanje

Last ned bildet 

Gratulerer med kvinnedagen

Gi en blomst til en kvinne du verdsetter og vipps til 0803

Last ned bildet

Kvinner er ikke små menn

Selg vafler i kantina til inntekt for kvinnehelse, vipps til 0803 

Last ned bildet

Gratulerer med kvinnedagen

Last ned vårt gratulasjonsbilde 

Mer penger til kvinnehelseforskning

Opprett en spleis for kvinnehelse og inviter ansatte, bransjen eller samarbeidspartnere https://www.spleis.no/org/2919

Plakater fra 8. mars tog med budskap om kvinnehelse og stopp vold

Inviter ansatte på vårt arrangement eller del lenke til stream fra Youngs https://fb.me/e/uF2O7trfp

Markerer dere kvinnedagen? Tag oss gjerne på Instagram 😊
#sanitetskvinnene #kvinnehelse #kvinnedagen #kvinnesterkesammen @sanitetskvinnene
 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Christina Johnsen på telefon: 917 20 230 

8 grunner til å markere 8 mars

Mye medisinsk kunnskap bygger fortsatt på mannskroppen som standard. På grunn av kunnskapsmangel risikerer kvinner feildiagnostisering og mangelfull behandling for sykdommer som rammer begge kjønn. For eksempel er hjertesykdom en hovedårsak til redusert livskvalitet og død blant kvinner i Norge. Hjertesykdom kan arte seg annerledes hos kvinner enn hos menn. Derfor trenger vi mer forskning blant annet på kvinnehjertet.

Vi har fortsatt for lite kunnskap om kvinners helse og typiske kvinnesykdommer. Vi vet at kvinner lever lengre enn menn, men at kvinner opplever flere år med sykdom. Kvinner har dessuten flere kroniske lidelser og er overrepresenterte i statistikken over langtidssykemeldte og uføre.

Opptil 1 av 5 kvinner vil få en kronisk lidelse i vulva. 
1 av 10 kvinner har endometriose - likevel tar det gjennomsnittlig 7 år å få en diagnose. 
PCOS rammer 14% av den kvinnelige befolkningen. Dette er ca. 300.000 kvinner som hver dag sliter med utfordringer knyttet til sin diagnose. 

På overordnet nivå har innvandrede kvinner dårligere helse enn den øvrige befolkningen. Vi må sikre likeverdige helsetjenester for alle.

Innvandrede kvinner som gruppe har lavest sysselsetting, inntekt og utdanning, og er mer utsatt for å leve i vedvarende lavinntekt. Dårligere helse er en av årsakene til dette. Det er imidlertid stor variasjon i gruppen, dette gjelder selvsagt ikke alle innvandrede kvinner.

Færre innvandrede jenter tar HPV-vaksinen og færre innvandrede kvinner møter til screening for livmorhals- og brystkreft.
Enkelte grupper innvandrede kvinner har høyere risiko for alvorlige komplikasjoner under fødselen, får mindre smertelindring, har høyere risiko for dødfødsel og er overrepresentert blant dem med barseldepresjon.

Siden 2000 har vi mistet 186 kvinner til partnerdrap.

Omtrent 10 % av kvinner oppgir at de har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold av sin partner.  
Omtrent 1600-2000 voksne personer, i all hovedsak kvinner, har opphold på krisesenter hvert år. Hvert år har omtrent 1500 barn opphold sammen med en av sine foresatte.  

Hvert fjerde drap som blir begått i Norge er et partnerdrap, og ofrene er i all hovedsak kvinner. Statistikk viser at i 7 av 10 partnerdrap har det vært registrert voldshistorikk i forkant av drapet.  

1 av 5 norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt. Halvparten av dem var under 18 år da overgrepet skjedde. Vi må innføre en samtykkelov i Norge. En samtykkebasert voldtektsparagraf må bygge på et aktivt samtykke; en “bare ja betyr ja”-modell.

Vi krever for en forsvarlig svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg, som sikrer det beste tilbudet for den fødende, partner og barnet. Dette krever bedre implementering av nåværende anbefalinger og økte ressurser inn i hele omsorgsapparatet. Alle fødende må ha reelle valgmuligheter. Alle fortjener en-til-en veiledning og en-til-en oppfølging. Vi trenger nok erfarne jordmødre og fødselsleger for å kunne gi forsvarlig hjelp. Vi må høyne status for mor, og sette den som føder i fokus.

Vi trenger en ny abortlov i Norge. Vi mener:  

Abortnemndene bør avvikles frem til uke 18.  Kvinner som har behov, skal få faglig støtte og veiledning.  
Primærhelsetjenesten, skal kunne tilby medisinsk (medikamentell) abort inntil uke 10 i svangerskapet.  
Vi må hindre innskrenkinger i abortloven, inkludert forslag om innføring av reservasjonsmulighet for fastleger.  
Kvinner må få gratis tilbud om oppfølging førog etter både selvbestemt abort og spontanabort. 

Vi vet at jenter og kvinner er særlig sårbare under konflikt og krig, og har høyere sannsynlighet for å oppleve menneskerettighetsbrudd. Kvinner og jenter er spesielt utsatte for seksuelle overgrep fordi voldtekt blir brukt som våpen i krig.  

Gratulerer med kvinnedagen