Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Nytt og spennende langsiktig samarbeid om kvinnehelse med Roche

Rett før jul signerte Norske Kvinners Sanitetsforening og Roche en spennende samarbeidsavtale som skal vare de neste tre årene. Ikke bare er Roche grunnlagt i samme år som oss, vi har også felles mål om å bedre kvinners helse. 

Sanitetskvinnene og Roche signerer samarbeidsavtale om kvinnehelse

Roche-konsernet ble etablert i 1896 i Basel, Sveits, og er i dag en global farmasøytisk og diagnostisk virksomhet fordelt på alle kontinenter. I Norge er Roche representert med ett farmasøytisk selskap, og ett selskap som jobber med diagnose.  

- Vi i Sanitetskvinnene er glade for at vi de neste tre årene skal samarbeide med Roche. Støtten fra Roche er ikke bare økonomisk, vi vil også utveksle verdifull kunnskap. Roche er blant verdens ti største investorer i forskning og utvikling, og besitter kunnskap og erfaring som vi kan lære av. Roche er opptatt av forebygging av sykdom, og helsereisen til enkeltmennesket, og det treffer vår visjon: «I front for kvinners helse – trygge liv for alle», sier generalsekretær i Sanitetskvinnene, Malin Stensønes. 

Økt kunnskap om kvinnehelse i befolkningen

Formålet med det strategiske partnerskapet er å øke kunnskapen om kvinnehelse. Roche vil støtte vårt nybrottsarbeid med kvinnehelsehus. Kunnskapsformidlingen skal blant annet omhandle forebygging av sykdommer, og vi ønsker spesielt å nå ut til innvandrede kvinner.

 - Det jeg er aller mest stolt over i hele 2023 er at vi i Roche blir strategiske partnere med Norske Kvinners Sanitetsforening. Rapporten fra NOU-en (Norsk offentlig utredning) «Den store forskjellen» som ble lagt frem i mars, avdekket at det er en veldig lang vei å gå for å gi kvinnehelse den plassen det fortjener, og denne veien skal vi nå gå sammen med Sanitetskvinnene, sier Anita Patel Jusnes, avdelingsleder i Roche.  

Både vi og Roche ønsker å formidle kunnskap om sykdommer som rammer kvinner spesielt. Sammen kan vi nå ut til kvinner på vårt nye N.K.S. Kvinnehelsehus i Oslo, bl.a. ved å ha egne temakvelder. Det er viktig å få alle kvinner til å forstå viktigheten av helseundersøkelser, som mammografi og celleprøver.  

Sanitetskvinnene og Roche sammen om kvinnehelse
Arbeidsgruppen fra Roche og Sanitetskvinnene som har jobbet frem områder for samarbeidet

 - Selv om Roche er et stort, internasjonalt selskap med over 100.000 ansatte, er det likevel viktig å ta tak i de lokale utfordringene. Vi er et forskningsdrevet selskap, og er det én ting kvinnehelse trenger, så er det mer forskning, og mer målrettet forskning. Vi har allerede satt fokus på noen av tiltakene som ble nevnt i «Den store forskjellen», og sammen med Sanitetskvinnene skal vi skjerpe fokuset ytterligere fremover, sier Martin Haswell, administrerende direktør Roche Norge.  

Ønsker din bedrift å inngå samarbeid med oss ta kontakt med Christina Johnsen, tlf: 917 20 230