Vi ønsker bedrifter velkommen til samarbeid  for bedre kvinnehelse, gode oppvekstvikår for barn og trygge lokalsamfunn i hele Norge.

Er dere en bedrift som bryr dere litt ekstra om lokalsamfunnet? Eller synes det er på tide å sette kvinners helse like høyt som menns? Vi ønsker bedrifter velkommen til samarbeid for bedre kvinnehelse, gode oppvekstsvilkår for barn og trygge lokalsamfunn i hele Norge. 

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med over 43 000 medlemmer. Vår visjon er å være i front for kvinners helse og jobbe for trygge liv for alle. 

Vi jobber aktivt med bedrifter for å skape verdier og nå felles mål. 

Vil din bedrift gi en gave til et godt formål? 

Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon, og du kan støtte vårt arbeid. Gi en gave via spleisene våre under, eller ta kontakt med Christina Johnsen, seniorrådgiver næringsliv på christina.johnsen@sanitetskvinnene.no eller på telefon 917 20 230.

Vi kan lage digitale takkekort til bedriften som dere kan dele med ansatte og andre. Dersom dere vil støtte oss kan vi også tilpasse egne innsamlinger på Spleis. Vi kan lage side der dere får med flere til formålet, ansatte, leverandører eller kunder, matching donations. Dere kan også opprette deres egen innsamling til våre prosjekter på spleis.no/sanitetskvinnene, så ser dere hvor mye dere samler inn. 

Image
Foredrag med Pernille Næss på kvinnehelsehus Drammen
 
Ekte kvinnehelse og forskning på kvinner - det skal ikke være vondt å være kvinne

Støtt vårt arbeid for kvinnehelse og finansiering av kvinneforskning. Som Norges største kvinneorganisasjon og den fremste enkeltbidragsyteren til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge vet vi hvor det må tettes kunnskapshull om kvinners helse. Vi trenger mer støtte til ekte kvinnehelse nå.

Pengene som samles inn går til vårt arbeid for kvinnehelse og forskning. Dette er gaven som går til alle mødre, søstre og døtre.

Markerer dere kvinnedagen? Tag oss gjerne på sosiale medier 😊

#sanitetskvinnene #kvinnehelse #kvinnedagen

Bli samarbeidspartner med Norges største kvinneorganisasjon

For mer informasjon, ta kontakt med Christina Johnsen på tlf. 91 72 02 30 eller christina.johnsen@sanitetskvinnene.no 

  • Strategisk partner – langsiktig samarbeid:

Som strategisk partner er bedriften en overordnet partner for både økonomiske støtte av arbeidet, innen felles merkevarebygging og som en aktiv part i utviklingen av organisasjonens aktiviteter. I samarbeidet inngår synliggjøring i sosiale medier, medlemsblad og relevante foredrag til ansatte og kunder.  

  • Prosjektpartner – støtte et konkret prosjekt:

Som prosjektpartner støtter du et av Sanitetskvinnenes prosjekter innen våre prioriterte områder som kvinnehelse inkl. forskning på kvinners helse og livsvilkår, aktiviteter for barn og unge som støtte til barn i lavinntektsfamilier og trygge lokalsamfunn som beredskapsarbeid i kriser i nærmiljøet. I samarbeidet inngår synliggjøring i sosiale medier og medlemsblad, relevante foredrag til ansatte og kunder.  

  • Støttespiller - donasjon:

Du kan støtte organisasjonens arbeid ved å gi en pengegave til vår konto 1506.13.49267.  Ønsker dere å motta en faktura, sender vi dette på beløp over kr. 1000,-. 

  • Annonsør i medlemsbladet Fredrikke:

Som annonsør når du alle Sanitetskvinnens 43 000 medlemmer samt biblioteker, legekontorer mm. Over 83 000 vil se din annonse. 

Ønsker du mer informasjon om annonsering ta kontakt med Christina Grønnevik Johnsen : christina.johnsen@sanitetskvinnene.no

Se vår pris- og mediaplan for 2023 her:

 

Start din egen innsamling - sammen får vi ting til å skje

Med spleis kan du enkelt lage digitale innsamlingsaksjoner. Enten du bare skal samle inn til en burdsdagsgave eller om du skal gjøre en forskjell med oss, med noe du brenner for. Takk for at du engasjerer deg!

Opprett en Spleis 

Skattefradrag

Gaver fra og med kr. 500 til og med kr. 25.000 per år kan trekkes fra i skattemeldingen, slik at du sparer 22% av gavebeløpet i skatt. For at du skal få fradraget må vi ha Bedriftens navn, organisasjonsnummer og informasjon om hvordan gaven ble gitt. 

Vi rapporterer gaven til Skatteetaten og du skal få en årsoppgave i februar året etter, slik at du kan sjekke at vi har registrert riktig. Du skal også finne gaven forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

For større gaver blir fradragsbeløpet maksimalt kr. 25.000, sammenlagt for kalenderåret for alle gaver over kr. 500 til godkjente mottakere. Maksimal redusert skatt blir da kr. 5.500.

Gaven må være et pengebeløp og kan ikke være for eksempel tjenester eller gjenstander. Gaver over kr. 10.000 må betales over bank (eller Vipps) for å oppnå fradraget.

Vi hjelper gjerne til, ta kontakt med oss om du vil vite mer: post@sanitetskvinnene.no 

Samarbeid med Orkla 

Vi har et langsiktig samarbeid med Orkla om å skape glede i en tøff hverdag for sårbare grupper i samfunnet. Samarbeidet kom til i 2020 med aktiviteter og støtte til de som var særlig berørt av koronapandemien. I perioden 2021-2023 retter arbeidet seg mot barnefamilier som lever med vedvarende lav inntekt. 

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet.  Samarbeidet som ble inngått i 2020 bestod av et økonomisk bidrag fra Orkla ASA på 3 millioner kroner og et varefond med Orklavarer tilsvarende 2 millioner kroner. Senere ble samarbeidet forlenget til 2023. 

Image
Orkla og Sanitetskvinnene