Image
To kvinner som står sammen, og er glade.

Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I vårt prosjekt, Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt.

Uten sosialt nettverk og støttespillere er det stor risiko for at voldsutsatte kvinner går tilbake til overgriper etter opphold på krisesenteret. Dette vil Sanitetskvinnene gjøre noe med. I vårt prosjekt Ressursvenn kobler vi en voldsutsatt kvinne med en frivillig i den sårbare fasen etter brudd og utflytting fra krisesenter. En frivillig ressursvenn skal være en støttespiller og et medmenneske i denne perioden, og  målet med  prosjektet er at ingen voldsutsatte kvinner skal ende opp tilbake hos overgriper.

Våre lokalforeninger rundt omkring i landet koordinerer prosjektet i tett samarbeid med de lokale krisesentrene og Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt. Ressursvennen og den voldsutsatte møtes ca. en gang i uka over for å ta en kopp kaffe eller gå en tur sammen. Ressursvennen kan også bistå med praktiske ting ved behov, som jobbsøking eller det å være med på en boligvisning. Det er viktig at forholdet mellom de voldsutsatte og ressursvennene oppleves som likeverdig.

Om målgruppen

Kvinner som har blitt med i Ressursvenn har ulik bakgrunn og har vært utsatt for ulike typer vold, deriblant kvinner som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap.

En av de voldsutsatte har uttalt følgende om det å ha en ressursvenn: 

"Det er faktisk en veldig god ting ... å lære å leve igjen, eller som å – føle seg normal. Hver gang jeg er med henne, så føler jeg meg bare som jeg gjorde da jeg var med vennene mine hjemme."

Hvem kan være ressursvenn?

Frivillige ressursvenner bør være over 25 år og må kunne sette av 2-4 møter i måneden i en periode på 9-12 måneder. De får opplæring i temaer som traumer, vold i nære relasjoner, taus­hetsplikt og grensesetting. Hver enkelt ressursvenn må være egnet og godkjent før en kobling med en voldsutsatt. Politiattest kreves. På grunn av prosjektets egenart kan kun kvinner være frivillige.

En frivillig har uttalt følgende om det å være ressursvenn: "det var (...) ekstremt givende å være med henne, så jeg følte at jeg vokste." 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med prosjektledere Ressursvenn Eli Beenfeldt: eli.beenfeldt@sanitetskvinnene.no eller Stine Torgersen: stine.torgersen@sanitetskvinnene.no for informasjon. 

Er du voldsutsatt og ønsker en ressursvenn?

Dersom du er utsatt for vold fra en som står deg nær og lurer på om ressursvenn kan være noe for deg, er bare å ta kontakt med krisesenteret i nærheten av der du bor for mer informasjon. Ressursvenn er etablert på følgende krisesentre i landet:

 • Oslo krisesenter: 22 48 03 80
 • Asker og Bærum krisesenter: 67 50 83 83
 • Romerike Krisesenter: 66 93 23 10 
 • Krise- og incestsenteret i Fredrikstad: 69 95 55 60
 • Glåmdal interkommunale krisesenter: 62 81 80 88
 • Krisesenteret i Vestfold: 33 35 91 91
 • Krisesenter for Bergen og omegn: 55 31 50 50 
 • Krisesenteret i Stavanger og Sandnes: 51 53 06 23
 • Krisesenter Vest IKS - Haugesund: 52 72 98 84  
 • Krisesenteret for Molde og omegn: 71 25 66 66
 • Stiftelsen Sørlandet krisesenter (Kristiansand og Mandal): 38 10 22 00
 • Narvik krisesenter: 76 95 73 39
 • Vesterålen krisesenter: 76 12 23 30
 • Vest-Finnmark krisesenter (Hammerfest): 78 41 30 18

"Fyller et hull" 

NOVA har på oppdrag fra N.K.S. evaluert Ressursvenn (2019), og konklusjonen er som følger:

 • De aller fleste voldsutsatte har opplevd å få god støtte og hjelp gjennom å delta i tiltaket.
 • Prosjektet fyller et hull i arbeidet med å følge opp de voldsutsatte.

Les rapporten her