Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

- Noen dager er hjertedager 

Våre frivillige har bidratt med å ta imot de ukrainske flyktningene over hele landet, og mange har fortsatt å delta på våre aktiviteter.

Ukrainske flyktninger

Helt siden krigen i Ukraina brøt ut, har våre frivillige bidratt med å ta imot nyankomne flyktninger. Våre omsorgsberedskapsgrupper som allerede hadde samarbeidsavtaler med sine kommuner, sto klare til å bistå kommunene med praktiske oppgaver som klargjøring av bolig, vakthold, registreringer, informasjon og logistikkoppgaver.

Krigen i Ukraina er ikke over, samtidig som vi ny krig på vår dør. Det vil komme flere flyktninger til Norge og vi må kunne ta de i mot på en god måte. Våre frivillige er en ekstremt viktig aktør for å avlaste det offentlig og skape gode arena for mødre og barn som kommer fra krigsherjede land.

Vi har integreringsgrupper som har arrangert ulike aktiviteter for kvinner og barn både i den akutte fasen, når familiene blitt flyttet til ordinære mottak, og også etter hvert som de har blitt bosatt. Våre aktiviteter er åpne for alle, uavhengig av etnisitet, landbakgrunn, og oppholdsstatus.  

Gir en følelse av normalitet

Vi ivaretar familieperspektivet i møte med de nyankomne flyktningene, og vi gjennomfører aktiviteter som kan gi en følelse av normalitet for familiene. Våre lokalforeninger har gratis, lavterskelaktiviteter der familier kan møtes for å praktisere språk, bygge nettverk, samt oppleve mestring, glede og gjenoppta aktiviteter som er viktige for dem. Det er stor variasjon i type aktiviteter, som språkkafe, sy og strikkeverksted, yoga, matlaging, ferietilbud, aktiviteter for små barn og ungdommer som kino, bading, brettspill og leksehjelp. Sosiale møteplasser er ekstra viktig i en vanskelig tid.

- Vi har fått mange tilbakemeldinger om at det har vært ekstra fint å møte voksne kvinner fra Norges største kvinneorganisasjon. De nyankomne flyktningene som kommer til lokalforeningene er hovedsakelig kvinner. Vårt inntrykk er at samarbeidet mellom organisasjoner har vært godt koordinert i mange kommuner, og det er gledelig, sier seniorrådgiver Cathrine Holst Salvesen. 

Bli frivillig hos oss og hjelp oss å skape et trygt lokalsamfunn der du bor!

Pusterom og fellesskap for mødre 

Kvinner og barn som kommer som flyktninger, har ofte opplevd traumatiske hendelser som ligger kort tilbake i tid. Dette kan være tvungen adskillelse fra fedre eller slektninger, noe som kan påvirke mødrenes evne til å være trygghetsskapende foreldre for sine barn. Noe av det viktigste vi kan gjøre for barn som har opplevd krig er å støtte deres foreldre slik at de evner å møte barna og deres emosjonelle behov. Våre sanitetskvinners møte med mennesker i akutt krise kan være krevende, vi har derfor vært ekstra opptatt av å løfte frem kunnskap om både fysisk og psykisk helse i alle våre aktiviteter.

Flere lokalforeninger har tilbudt “åpent hus” til faste dager i foreningens lokaler og kvinnehelsehus. Fokuset der er på både språkopplæring, informasjon om helse og helserettigheter, samt tilby omsorg og nettverksbygging. Våre frivillige tilbyr et “pusterom” slik at mødrene blir styrket så de kan være gode omsorgspersoner for sine barn. Mange foreldre som er nye i Norge savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen, og de føler seg ofte alene med ansvaret for barna. Når mor nettopp har måttet forlate far i hjemland og er alene i Norge, vil det oppstå behov for støttetiltak. N.K.S prosjektet “Motherhood - mor i nytt land”, er vår eget utviklede lavterskel, temabaserte program for innvandrede mødre om det å oppdra barn i Norge.  

- Noen dager er hjertedager  

Det sa ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød, etter å ha vært med på strikketreff med ukrainske kvinner og barn på flukt som er bosatt i Bodø, i regi av Innstranden sanitetsforening. På bildet hilser Pinnerød (til høyre) på Olena Yermolonko fra Ukraina. “Det ble så gode samtaler, kvinner som fortalte om hva de kan. De har lært norsk på rekordtid, og noen fortalte om hvordan de savnet sine hjemme - soldater som kjemper. Dette er kvinner og barn som kommer fra alle byene vi har hørt om og grufulle krigshandlinger i Ukraina. Det berørte meg sterkt.”