Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Først i landet: Eget tilbud for de med spiseforstyrrelser

Fredrikstad Frisklivssentral er i disse dager i gang med opplæringen i å ta imot en ny brukergruppe i sin drift. Som den første Frisklivssentralen i landet og i verden, skal de prøve ut det nye behandlingstilbudet som tidligere har vært godt utprøvd i forskning finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Tilbud til de med spiseforstyrrelser

– Vi fant at vår nye behandlingstilnærming, som baserer seg på annen fagkompetanse enn psykologer, er like god og varig som den foretrukne kognitive atferdsterapi, sier Therese Fostervold Mathisen. I hennes tidligere doktorgradsarbeid studerte de effekten av den nye terapien for kvinner med bulimia nervosa eller overspisingslidelse. Og hun fortsetter: – Denne metoden baserer seg på den fagkompetansen som ernæringsfysiologer og treningsfysiologer eller fysioterapeuter har, og som vi finner disse på frisklivssentralen. Dette er ideell lavterskelarena for å tilby dette forskningsbaserte behandlingstilbudet.

Behandlingsmetoden for overspisingslidelse

Forskeren studerte behandlingsmetoden gjennom 5 år takket være finansiering fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi står også bak forskeren når hun skal lære og følge opp personale i Frisklivssentralen slik at de kan etablere og evaluere behandlingstilbudet i sin arena. Med seg i forskergruppen har hun professor Jorunn Sundgot-Borgen (Norges Idrettshøgskole), professor Jan Rosenvinge og professor Gunn Pettersen (begge Universitetet i Tromsø).

Gjennom 20 behandlingstreff vil deltagere med bulimia nervosa eller overspisingslidelse møte i en fast gruppe for å motta en kombinasjon av veiledet treningsterapi og kostholdsterapi. Dette har vist seg å resultere i redusert symptomtrykk og endring i tanke- og atferdsmønsteret hos deltagerne.

– Vi er svært motivert for å ta i bruk dette tilbudet, sier en engasjert avdelingsleder for Læring og mestring i etat Friskliv og mestring, Hilde Freim. Hun har arbeidet sammen med Therese Fostervold Mathisen, med å få på plass nødvendig finansiering for driften i Frisklivssentralen når de nå vil prøve ut dette nye helsetilbudet. Finansiering ble mottatt fra Dam stiftelsen via søknad sammen med Rådet for Psykisk Helse; en organisasjon som har erfaring i å samarbeide med Frisklivssentraler i utvikling og utprøving av helsetilbud.

Tilbudet om behandling for spiseforstyrrelse er ikke tilgjengelig

Dessverre er det slik at mange med spiseforstyrrelser ikke mottar tilbud om behandling, eller ikke møter et tilstrekkelig tilgjengelig behandlingstilbud. Dette handler om flere forhold, og kan delvis forklares med at en del personer ikke selv er kjent med at deres utfordringer kan beskrives med en diagnose. Videre er det en del i primærhelsetjenesten som ikke gjenkjenner symptomene eller får pasienten til å sette ord på problemene, Det er også utfordringer med at det flere steder i landet er lengre tid på venteliste for å motta psykisk helsehjelp.

Derfor er det viktig at en arena som Frisklivssentralene kan ta i bruk en slik behandlingsmetode; her er det både rom for den viktige oppstartssamtalen med den enkelte, fagkompetansen som er nødvendig, enklere tilgang til deres helsetilbud, og god erfaring med endringsprosesser.

Kurs med teori, digital opplæring, og workshops

I disse dager har altså Frisklivssentralens ansatte en opplæring som har til hensikt å gi økt forståelse og innsikt i sykdomsbildet, hvordan denne nye terapien utøves, og hvilke rutiner som nå må på plass hos frisklivssentralen. Etter vårens intensive opplæring, skal Frisklivssentralen stå klare til å ta imot målgruppen (kvinner med bulimia nervosa eller overspisingslidelse) i sin drift. I tillegg til de ansatte ved Frisklivssentralen, vil etatens øvrige fagkompetanse kunne trekkes inn dersom det avdekkes behov for det. Det gir en ekstra trygghet.

– Vi er veldig klare for dette, og er veldig motivert basert på at vi tidligere har opplevd at dette er et behov vi ikke har klart å imøtekomme tilstrekkelig godt. I dette opplæringstilbudet får vi virkelig god innføring, hvilket vi forstår er svært unikt for helsepersonale generelt, sier frisklivsansatte Vibeke H Rudsbråten, Per-Olov Johansson Fjeld, og Renate Eliassen-Rue.

Samtidig som Fredrikstad Frisklivsentral skal prøve ut dette tilbudet, er det flere andre Frisklivssentraler fra Norge som sitter på sidelinjen og følger med. Disse vil være viktige i å tilpasse tilbudet til bruk i flere ulike Frisklivssentraler i landet.

På bildet (fra venstre): Forsker ved høgskolen i Østfold Therese Fostervold Mathisen, masterstudent og medforsker Amalie Dahl (Norges Idrettshøgskole), og frisklivsansatte ved Fredrikstad Frisklivssentral: Renate Eliassen-Rue, Vibeke H. Rudsbråten, og Per-Olov Johansson Fjeld.