Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

DSB forlenger avtalen med Sanitetskvinnene

Norske Kvinners Sanitetsforening har vært en beredskapsorganisasjon i 127 år. Det er med stor glede vi forlenger avtalen med DSB.

DSB og Sanitetskvinnene har signert ny avtale

For å møte krevende situasjonen trenger vi et robust og motstandsdyktig samfunn. Vi trenger en dugnadsånd, og ikke minst en lokalbefolkning som stiller opp for sine lokalsamfunn. Vi må ta i bruk alle krefter for å sikre trygge lokalsamfunn, og vi er glade for at vi opplever et økende engasjement for å bli beredskapsfrivillig i Sanitetskvinnene.

Viktig avtale for lokalsamfunn

Det er en stor glede å fornye vår samarbeidsavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Det er viktigere enn noen gang å se på samfunnets samlede beredskapsressurser. Vi har et mål om å være en synlig og velfungerende beredskapsorganisasjon og er veldig glade for det gode samarbeidet med DSB, sier May Britt Buhaug, avdelingsleder med ansvar for beredskap i Sanitetskvinnene.

Omsorgsberedskap

Frivilligheten står sterkt

Samfunnet trenger frivilligheten. Sanitetskvinner over hele landet står klare når uforutsette hendelser rammer lokalsamfunnet. Vi bidrar med alt fra mat og omsorg for redningsmannskaper, bistand ved evakuering av institusjoner, massevaksineringer knyttet til pandemi-utbrudd, eller være en å snakke med på et evakueringssenter.

- Frivillige organisasjoners arbeid både ved forebygging og håndtering av kriser har stor betydning, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB. Sanitetskvinnene er en viktig og solid aktør med lang tradisjon for å gi medmenneskelig omsorg til enkeltmennesker, selv i uoversiktlige kriser der mange rammes samtidig, fortsetter hun.

Vårt samfunn har stort behov for frivillige i unntakssituasjoner som krever ekstra innsats. Med over 4 000 beredskapsfrivillige fordelt på 150 omsorgsberedskapsgrupper dekker vi hele landet. Vi er der når det kreves!

Vi trenger flere frivillige! Har du et brennende ønske om å hjelpe til i ditt lokalsamfunn bli frivillig hos oss.