Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Brannsikkerhet og sosialt samvær - bli med på Sanitetskvinnenes Trygghetstreff

Rundt 40 personer har omkommet i brann hvert år de siste fem årene. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt.

Brannsikkerhet for eldre Trygghetstreff med Sanitetskvinnene

Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av de som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Det betyr at over halvparten av de som mister livet i brann er i denne aldersgruppen. Derfor er forebygging av brann i hjemmet en viktig satsing for å spare menneskeliv.

Helt siden vår oppstart i 1896 har vi vært en beredskapsorganisasjon. I dag har vi 150 omsorgsberedskapsgrupper spredt i kommuner over hele landet. Våre over 4 000 frivillige står klare til å bidra ved ulike kriser og katastrofer i sine lokalsamfunn, men vi arrangerer også forebyggende aktiviteter for eldre, som for eksempel Trygghetstreff - Brannsikkerhet.

Sosial møteplass med fokus på brannsikkerhet

De eldste av de eldre er også de mest ensomme. Trygghetstreff – Brannsikkerhet har fokus på brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, men er også en sosial møteplass. Omsorgsgruppene inviterer de eldre som bor hjemme til et gratis to-timers arrangement med underholdning, servering, foredrag om brannsikkerhet, slukkeøvelse, utdeling av utstyr og prat over kaffekoppen.

Sosialt samvær for eldre på Trygghetstreff til Sanitetskvinnene

Vårt mål med Trygghetstreff er todelt – vi ønsker å øke brannsikkerhet i lokalsamfunnet og å motvirke ensomhet gjennom sosiale møteplasser. Trygghetstreffene skaper et tryggere lokalsamfunn.

Sanitetskvinnene samarbeider med lokale krefter

Sammen med lokalsamfunnets ressurser jobber vi forebyggende for å skape trygge lokalsamfunn. Trygghetstreff  – Brannsikkerhet er et samarbeid mellom lokalforeninger, omsorgsberedskapsgrupper og lokalt brannvesen. Sanitetskvinnene har hovedansvar for arrangementet og de sosiale rammene, og brannvesenet for det faglige innholdet. Samarbeidet med brannvesenet har vært veldig godt, og mange steder planlegges det for videre samarbeid fremover.

Gjør frivillig innsats

Gjennom to år har vi gjennomført rundt 100 Trygghetstreff med over 4 000 deltakere fra målgruppen. Vi har hatt Trygghetstreff i alle Norges fylker, og vi har med dette bidratt til økt kunnskap om brannvern i denne gruppen av befolkningen. 

Bli beredskapsfrivillig hos oss og bidra i ditt nærmiljø når det trengs.

Brannsikkerhet for eldre