Medlemmer av kvinnehelsealliansen

I dag er vi stolte. I dag lanserer vi Kvinnehelsealliansen. Norske Kvinners Sanitetsforening har gått sammen med flere bruker- og pasientorganisasjoner på kvinnehelsefeltet og dannet en allianse.  

Skrevet av Cathrine Linn Kristiansen
– Vi bryter tausheten og løfter kvinnehelseområder som er underkommunisert, underfinansiert og mangler tilbud, sier Elisabeth T. Swärd fra Sanitetskvinnene, som skal ha en koordinatorrolle for den nye alliansen.   

Den nye Kvinnehelsealliansen har nok å ta tak i: Det er store kunnskapshull som følge av for lite forskning. Disse sykdommene og lidelsene er ofte komplekse og kompetansen blant helsepersonell lav. Behandlingstilbudet er mangelfullt for flere av de typiske kvinnesykdommene, og mange må vente i årevis for å få en diagnose. Mange opplever å ikke bli hørt og tatt alvorlig når de oppsøker helsevesenet. Disse sykdommene har lav status. De kan gi smerter, blødninger og andre konsekvenser som nedsatt livskvalitet over tid. 

En satsning på kvinnehelse handler om forbedret livskvalitet for pasienter og deres nærmeste, og er også god samfunnsøkonomi. Mange har hyppig fravær fra jobb, skole og utdanning. Noen opplever langvarige sykemeldinger, eller blir uføre av manglende behandling.   

Lanseringen faller sammen med et fornyet engasjement for kvinnehelse. At mange nå deltar i debatten og er opptatt av kvinnehelse, er et godt tegn på at Kvinnehelsealliansen vil nå fram.  

Kvinnehelsealliansens første oppgave blir nå å spille inn til statsbudsjettet som kommer allerede neste uke. Fremover skal vi sette kvinnehelse på agendaen politisk, faglig og i media.  

Dette vil styrke medlemmene i alliansen og arbeidet til sanitetskvinnene.

 
Medlemmene av alliansen består av:  

Endometrioseforeningen  

Landsforeningen for kvinnelig bekkenleddhelse   

PMDD Norge   

Stoffskifteforbundet  

Vulvodyniforeningen  

PCOS Norge - Foreningen for polycystisk ovariesyndrom   

Norsk lymfødem- og lipødemforbund  

Landsforeningen for kvinner med fødselsskade  

Osteoporoseforbundet