BeredskapspanelArendeal Nytt bilde

Det spurte vi et kompetent panel om på Arendalsuka. - Vi hadde ikke klart oss gjennom pandemien uten frivilligheten, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet. 

Skrevet av Beate Framdal

Han sa videre at kriser skaper behov vi ikke visste at vi hadde. I slike situasjoner trenger vi dugnadsånd og frivilligheten.
Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening krever nå at den frivillige helseberedskapen styrkes ved å opprette en egen øremerket post i helsestatsbudsjettet på 30 millioner kroner.

Pant og vafler

- Med en arbeidsinnsats på rundt 41 300 timer i måneden, fordelt på pandemirelaterte aktiviteter, og andre krevende oppgaver knyttet til leteaksjoner og naturkatastrofer, sier det seg selv at inntekter fra salg av nystekte vafler og panting av tomflasker ikke er nok. Dette er inntekter som hverken gir forutsigbarhet eller borger for trygge  lokalsamfunn. Klimaforandringer er en bare en av risikofaktorene som gjør at vi igjen vil kunne stå overfor en krise. Og pandemien er jo fortsatt ikke over, sier leder for omsorgsberedskapsgruppa i Mandal Sanitetsforening, Janne Fallan Lorentsen.
Hun forsikret om at de har har frivillige som står klare til fjerde vaksineringsrunde.


Varslet krise

Til tross for at pandemien var en varslet krise, var Norge likevel ikke godt nok forberedt i alle ledd. Vi kan ikke sikre oss mot alt, men det er en viktig oppgave for politikere å prioritere, og å forstå konsekvensene av prioriteringene.
Regjeringens definisjon på helseberedskap er imidlertid krystallklar: Formålet er å verne befolkningens liv og helse, og sørge for medisinsk behandling, pleie og omsorg til berørte personer i kriser og krig.
Den frivillige helseberedskapen handler om å avlaste helsepersonell, med omsorg og støtte til berørte personer i kriser. Når det er mangel på helsepersonell, er det viktig at deres kompetanse brukes mest mulig effektivt.


Stå rustet sammen

Uten forutsigbare midler og mulighet til å bygge opp varige strukturer kan det bli vanskelig å bidra ved neste krise. Det offentlige kan ikke løse alle oppgaver alene.
Frivillighet er et verdifullt supplement i det lokale beredskapsarbeidet. Frivillige organisasjoner har et bakkemannskap av trygge, voksne frivillige med kunnskap om sitt lokalsamfunn. Frivillige bistår kommuner og nødetater, og stiller opp for de som trenger det.
 -De frivillige må være inkludert i beredskapsrådet i kommunen, sier Lorentsen og fikk støtte av Geir Sverre Braut, lege og representant for Koronakommisjonen.  Vi må finne gode løsninger som sørger for at det offentlige og frivillige kan gå hånd i hånd. Braut oppsummerte det på følgende måte: Frivilligheten er limet i samfunnet, det bygger robusthet!

På bildet fra venstre ses: Organisasjonsleder Marit Bjørnstad, lege og representant for Koronakommisjonen, Geir Sverre Braut, assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad og seksjonsleder beredskap, oppvekst og folkehelse, May Britt Buhaug.