Image
To kvinner som står sammen, og er glade.

Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I vårt prosjekt, Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen etter overgrepet.

Voldsutsatte kvinner opplever ofte å stå helt alene, uten nettverk, etter brudd med overgriper og etter endt opphold på krisesenter. Uten sosialt nettverk og støttespillere er det stor risiko for at kvinnene går tilbake til sin overgriper og ender opp på krisesenteret på nytt. Dette vil Sanitetskvinnene gjøre noe med. I vårt prosjekt Ressursvenn kobler vi en voldsutsatt kvinne med en frivillig i den sårbare reetableringsfasen etter brudd og utflytting fra krisesenter. En frivillig ressursvenn skal være en støttespiller og et medmenneske i denne perioden, og  målet med  prosjektet er at ingen voldsutsatte kvinner skal ende opp tilbake hos overgriper.

Våre lokale foreninger rundt omkring i landet koordinerer prosjektet i tett samarbeid med de lokale krisesentrene og Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt. Ressursvennen og den voldsutsatte møtes ca. en gang i uka over for å ta en kopp kaffe eller gå en tur sammen. Ressursvennen kan også bistå med praktiske ting ved behov, som jobbsøking eller det å være med på en boligvisning. Det er viktig at forholdet mellom de voldsutsatte og ressursvennene oppleves som likeverdig.

Om målgruppen

Vi møter mange kvinner i prosjektet fra ulike bakgrunner som har vært utsatt for ulike typer av vold. Blant de utsatte som har fått en frivillig ressursvenn er også kvinner som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap.

Hvem kan være Ressursvenn?

En Ressursvenn må være over 25 år og levere politiattest. De får opplæring i tema som traumer og vold, vold i nære relasjoner, taus­hetsplikt, grensesetting m.m. Alle som ønsker å bli frivillig Ressursvenn må også være egnet og godkjent før en kobling med en voldsutsatt. Man må sette av tid til 3-4 møter i måneden i en periode på 9-12 måneder. På grunn av prosjektets egenart kan kun kvinner være frivillige.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med prosjektleder ressursvenn, Trine Munkvold Lindset på e-post: trine.lindset@sanitetskvinnene.no


NOVA har på oppdrag fra N.K.S. evaluert Ressursvenn (2019)
Les rapporten her