Vi er 41.000 medlemmer fordelt på 650 lokalforeninger, som engasjerer oss spesielt i:

Image
Kvinners helse og livsvilkår

Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for kvinners helse og livsvilkår. Vi tilbyr en rekke spennende muligheter for deg som ønsker å jobbe innenfor frivillighet og vil gjøre en innsats for andre.

Image
Fem barn som leker og ser ned i kameraet som tar bildet.

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for at barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og få delta på lik linje med andre. Sanitetskvinnene har mange spennende aktiviteter for frivillige som ønsker å gjøre en forskjell for både barn og ungdom. 

Image
Redningsetater og Sanitetskvinner som øver til beredeskap ved kriser.

Sanitetskvinnene bistår i leteaksjoner, ved ulykker og i kriser. Frivillige fra lokale sanitetsforeninger har lokalkunnskap og gir omsorg til både de som blir rammet og hjelpemannskaper. 

Image
Kvinnelig forsker som undersøker partikler ved bruk av et mikroskop.

Norske Kvinners Sanitetsforening finansierer forskning og helseprosjekter. Les mer om ExtraStiftelsen, våre fond og hvordan du kan søke midler gjennom oss.

Image
Eldre dame som smiler opp til en omsorgperson som holder henne i hånden.

Sanitetskvinnene har vært sosial entreprenør innen ideelle virksomheter siden 1896. I dag er vi en betydelig samfunnsaktør som eier og driver et stort mangfold av helse- og sosialinstitusjoner og tjenester.

Image
Høytidelig åpning av det 163. storting 2018 i stortingssalen. Foto: Stortinget

Sanitetskvinnene arbeid er politisk uavhengig, men har alltid hatt en sterk stemme i den offentlige debatten i organisasjonens hjertesaker. Som medlem står du sammen med 41.000 andre medlemmer i viktige saker som kvinners helse og livsvilkår. 

Finn oss nær deg

Månanesvegen 101
6110 AUSTEFJORDEN
Norge

Austertanaveien 4662
9845 TANA
Norge

Finnskogvegen 91
2224 AUSTMARKA
Norge

Vollebergvegen 10
4262 AVALDSNES
Norge

Reinlivegen 179
2930 BAGN
Norge

Leversbyveien 2
3330 SKOTSELV
Norge

Kvennomslinna 70
2848 SKREIA
Norge

Ekornvegen 26
2640 VINSTRA
Norge

Store Batalden 6
6917 BATALDEN
Norge

Siste nytt

See alle
Image
Beskrivende tegning av sykdommen adenomyose

Takket være lokalforeningenes bidrag har Sentralstyret nå vedtatt nye forskningsløp fra våre egne forskingsfond. Alle innvilgede prosjekter er i tråd med vår nye forskningsstrategi «Kvinnehelse fra vugge til grav» Prosjektene har høy kvinnehelsefokus og det prioriteres tverrfaglige prosjekter for underprioriterte og sårbare sykdommer og lidelser som rammer kvinner og barn.

Image
Grete Herlofson, Carolina Överlien og Ellen-Sofie Egeland.

Vold mot barn og vold mellom voksne partnere blir stadig forsket på og omtalt av profesjonelle og i media. Men hva volden mot de som ikke er barn, men ikke helt voksne?

Image
Pornokonferansen med Ragnhild Torstensen

– Det er på høy tid med pornoprat i Norge. En kritisk samtale hvor vi reflekterer rundt hva pornografi i 2019 er, hvordan det ser ut og hva som er tilgjengelig for barn og unge, sier Ragnhild Torstensen.