Image
Anonym kvinne

Norge er et av verdens mest likestilte land, likevel blir 1 av 10 kvinner voldtatt. Vi jobber for nulltoleranse. Over hele landet setter våre lokalforeninger vold mot kvinner på dagsorden gjennom stands, kampanjer og hjelpetilbud.


SAMMEN MOT VOLD

Vi jobber for forebygging av vold. Alle utsettes for vold, men det er kvinner som i all hovedsak utsettes for den grove og gjentakende volden, og for seksualisert vold. Det er også en stor overvekt av kvinner blant ofre for partnerdrap. Vold mot kvinner er derfor en av vår tids største likestillingsutfordringer. Vi går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Det er uakseptabelt at vold som skjer i hjemmet ansees som et privat problem. Du kan være med å sette vold mot kvinner på dagsordenen, gjennom å stå på stand, dele ut røde knapper og delta på åpne møter. 

Rød knapp

Første skritt på veien for å stoppe vold mot kvinner, er å bryte tausheten. Dette er bakgrunnen for at vi tok initiativ til Rød knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner. Rød knapp mobiliserer til nulltoleranse for vold. Vis din støtte – bær en rød knapp.

Samtykkealliansen 

Vi er en av initiativtakerne til Samtykkealliansen. Dette er et nettverk av organisasjoner som krever at straffeloven endres, slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Les mer om arbeidet vårt på samtykkelov.no. 

Ressursvenn – hjelpetilbud til voldsutsatte

Voldsutsatte kvinner opplever ofte å stå helt alene etter brudd med overgriper, etter at oppholdet på krisesenter er over. Manglende sosialt nettverk og støttespillere øker risikoen for at kvinner går tilbake til overgriper. Ressursvenn er et gratis lavterskeltilbud til voldsutsatte som har bodd på eller har vært tilknyttet et krisesenter, og som skal etablere seg på egen hånd etter brudd med voldsutøver. Aktiviteten kobler en voldsutsatt med en frivillig Ressursvenn, og de møtes så 2-4 ganger i måneden over en periode på 9-12 måneder. Aktiviteten skal basere seg på deltagers behov, som for eksempel kan være å utforske tilbud i nærområdet, ta en kopp kaffe, gå tur, oppsøke lokale arenaer for å utvide sosialt nettverk, eller hjelp med praktiske oppgaver.

Dinutvei.no

Lurer du på om du utsettes for vold? Ønsker du å vite hvor nærmeste overgrepsmottak er, eller har du andre spørsmål om vold og overgrep? Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. 

Vil du vite mer? Ta kontakt på e-post: stine.torgersen@sanitetskvinnene.no