Image
Anonym kvinne

I ett av verdens mest likestilte land, blir 1 av 10 kvinner voldtatt. Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for nulltoleranse. Over hele landet setter våre lokalforeninger vold mot kvinner på dagsorden gjennom stands, kampanjer og hjelpetilbud.


SAMMEN MOT VOLD

Både menn og kvinner utsettes for vold, men det er kvinner som i all hovedsak utsettes for den grove og gjentakende volden, og for seksualisert vold. Det er også en stor overvekt av kvinner blant ofre for partnerdrap. Vold mot kvinner er derfor en av vår tids største likestillingsutfordringer.

Sanitetskvinnene går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner. Vi finner oss ikke i at vold som skjer i hjemmet skal forbli innenfor husets fire vegger. Våre lokalforeninger setter vold mot kvinner på dagsorden gjennom stand, utdeling av røde knapper og åpne møter.

Rød knapp

Første skritt på veien for å stoppe vold mot kvinner, er å bryte tausheten. Dette er bakgrunnen for at Sanitetskvinnene tok initiativ til Rød knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner. Rød knapp mobiliserer til nulltoleranse for vold. Vis din støtte – bær en rød knapp.

Ja betyr ja

I Norge blir 1 av 20 jenter under 18 år utsatt for voldtekt. Overgriperen er gjerne en bekjent – en venn, nabo eller skolekamerat – og de fleste overgrepene skjer i forbindelse med fest. For å forebygge voldtekt og overgrep blant ungdom, er holdningsskapende arbeid helt avgjørende. Lokale sanitetskvinner rundt omkring i landet holder derfor foredrag om viktigheten av samtykke til sex for elever på ungdomsskoler og videregående skoler. I tillegg sørger Sanitetskvinnene sentralt for en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier i russetiden, da dette er en sårbar periode for ungdom med mye festing.

Ressursvenn – hjelpetilbud til voldsutsatte

I prosjektet Ressursvenn får voldsutsatte kvinner som har vært på krisesenter, bistand fra en frivillig i sitt lokalmiljø. Slik får de voldsutsatte en venn og veileder i den sårbare fasen når de skal etablere et nytt liv, uten relasjon til overgriper. Ressursvenn har vært et pilotprosjekt i Oslo Sanitetsforening siden våren 2016 og Sanitetskvinnene er nå i ferd med å etablere prosjektet over hele landet.

Dinutvei.no

Lurer du på om du utsettes for psykisk vold fra partner? Ønsker du å vite hvor nærmeste overgrepsmottak er, eller har du andre spørsmål om vold og overgrep? Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.