Selv om regjeringen gradvis åpner samfunnet, deler vi fortsatt ansvaret for den videre utviklingen av situasjonen. Norske Kvinners Sanitetsforening bidrar til tilpasning og spredning av oppdatert informasjon til alle grupper. På denne siden finner du relevant informasjon om koronaviruset - COVID-19 på forskjellige språk og i ulike formater.

Med hjelp fra våre flerkulturelle doulaer har vi spilt inn lydfiler til «Spørsmål og svar om koronavirus» på urdu, dari og farsi. På denne måten kan viktig informasjon nå ut til mange flere.

1. Generelle spørsmål

Dari 

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu 

Audio file

 

2. Hva er greit å gjøre i hverdagen

Dari

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu 

Audio file

 

3. Risikogrupper

Dari

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu 

Audio file

 

4. Bruk av ordinære helsetjenester

Dari

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu 

Audio file

 

5. Graviditet og amming

Dari

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu

Audio file

 

Lydfilene med "Spørsmål og svar om koronavirus" på somali, tigrinja og arabisk, samt skriftlige dokumenter på flere språk finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/sos/?term=&h=1 

Vi oppfordrer våre lokalforeninger å gjenoppta vanlige aktiviteter hvis situasjonen tillater det og med forbehold om at de følger de til enhver tid gjeldende reglene om antall deltagere per gruppe, avstand og renhold. Vi har utarbeidet plakater med 4 enkle råd til de som vil delta i aktivitetene samt oversatt dem til 15 språk. Dette kan være til hjelp for å betrygge både deltagerne og de frivillige. Rådene er basert på "Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner" laget av Frivillighet Norge.

Informasjon på forskjellige språk

Vi har laget en oversikt over korona-relatert informasjon på forskjellige språk. Finn det aktuelle språket, last ned tilhørende pdf-fil, som er veldig enkel å navigere i og finn den informasjonen som du har behov for. Oversiktene oppdateres jevnlig.

 

 

Mer informasjon kommer.