Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Totalforsvaret - det er oss

Norge er avhengig av et fungerende sivilt-militært samarbeid for å skape et robust totalforsvar.

Sanitetskvinnene overleverer FFI rapporten

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fikk fredag overlevert en ny rapport om betydningen av frivillige organisasjoner i framtidens totalforsvar. Norge er avhengig av et fungerende sivilt-militært samarbeid for å skape et robust totalforsvar.

Et lands motstandsdyktighet avhenger av både militær og sivil innsats, det er dagens sikkerhetssituasjon en påminnelse om.    

Sammen med Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Heimevernet (HV) og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), har vi fått hjelp av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) til å skrive en rapport om frivillige beredskapsorganisasjoner i fremtidens totalforsvar. 

FFI-apporten ble overlevert forsvarsminister Bjørn Arild Gram og leder for utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide, i våre lokaler. Til stede var også sjef HV, Frode Ommundsen, oberstløytnant Knut Are Bakke, sivil-militært samarbeid HV-stab, Elisabeth Longva, avdelingsdirektør samt Ingunn Moholt, fagdirektør totalforsvar i DSB, beredskapsleder Anders Thorheim og enhetsleder Kathrine Holden fra Røde Kors og assisterende generalsekretær Per Nergaard og seksjonsleder Ola Lislien fra Norsk Folkehjelp.  

Generalsekretær i Sanitetskvinnene Malin Stensønes

Vår generalsekretær Malin Stensønes ønsket velkommen og presenterte hovedfunnene i rapporten. Frivillige beredskapsorganisasjoner har relevante ressurser som kan styrke offentlige beredskapsaktørers evne til å håndtere uforutsette hendelser, understreket Stensønes.  

Sanitetskvinnene, Norsk Folkehjelp og Røde Kors har til sammen flere tusen beredskapsfrivillige, flere av dem med spesialistkompetanse. FFIs rapport dokumenterer hvor viktig det er at de knyttes opp til den nasjonale beredskapen. De frivillige beredskapsorganisasjonene kan støtte og opprettholde mange viktige samfunnsoppgaver i en krise eller konflikt. 

Det er behov for å håndtere sammensatte trusler med ulike virkemidler. En satsing i den spisse enden må kombineres med en satsing på frivilligheten. Rapporten løfter fram frivillige beredskapsorganisasjoners potensiale til å bidra i hele krisespekteret, fremhevet Stensønes. 

Sjef HV, Frode Ommundsen understreket betydningen av å organisere beredskapsfrivillige før hendelser skjer, vi må være i forkant. - Beredskapsfrivillige bør være registrert i alle HVs distriktsråd, sa han og påpekte samtidig viktigheten av å øve sammen.

Forsvarsministeren takket for rapporten og initiativet.

Det er mye alvor nå, må rigge oss på en annen måte -og vi må se på hvordan vi bruker samfunnets ressurser, sa han.  

Søreide påpekte at beredskap og frivilligheten må finne hverandre.  

Men da må vi vite hvem de andre er – og hvor de er. Vi er et lite land, vi må ikke tenke i siloer, men mer på kryss og tvers.  

Les hele rapporten