10 Jan 2022
Image

Egenskapene som et brennende engasjement og at hun er uredd, kommer godt med når Marit Bjørnstad (65) skal…

09 Jan 2022
Image

Vi har fortsatt ikke likeverdige helsetjenester for alle kvinner i Norge. Ulike livssituasjoner, tidligere erfaringer…

07 Jan 2022
Image

Sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse er viktig fordi det bidrar til at forskerne dras ut fra sitt glassbur og «oppdras» til å tenke…

05 Jan 2022
Image

Ikke før vi har lagt et begivenhetsrikt jubileumsår bak oss, så går vi inn Frivillighetens år. Våre hjertesaker for…

20 des 2021
Image

Sanitetskvinnene opplever en markant økning i henvendelser om hjelp til lavinntektsfamilier. Det er behov for støtte til…

14 des 2021
Image

I dag har Stiftelsen Dam kunngjort innvilgede helseprosjektmidler som er søkt for høst 2021. Innvilgelsesprosenten lå…

06 des 2021
Image

Sanitetskvinnene vant den nasjonale Frivillighetsprisen 2021 for innsatsen i den lokale vaksinasjonen. Juryen la…

15 nov 2021
Image

I dag gratulerer vi alle som har fått midler fra Stiftelsen Dam gjennom Ekspressprogrammet og Aktivitetsprogrammet!…