Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Første kvinnehelsehus på Østlandet åpnet

Kvinnehelsehuset i Drammen er åpnet, som det andre i landet. – Min visjon er at kvinnehelsehusene skal bli en selvfølgelig del av vårt velferdssamfunn, sa organisasjonsleder Marit Bjørnstad i sin tale, før ordfører i Drammen Monika M. Berg klippet snora.  

Virksomheter eid av Norske Kvinners Sanitetsforening

I strålende sol og til trommevirvler fra Fjorden sanitetsforening fikk Drammen kvinnehelsehus en flott start. En stolt daglig leder for Drammen Sanitetsforening, Bente Bostrøm, ønsket velkommen. Deretter ble det snorklipping, kake og omvisning i lokalene for de mange fremmøtte, før lege Pernille Næss fra Sanitetskvinnene holdt foredrag om “Kvinnehelse og livskvalitet i alle aldre”.  

Kunnskap om kvinnehelse

Kvinnene i Drammensregionen har nå fått et eget hus viet til å øke kunnskap om kvinnehelse, og en ny møteplass for kvinner i alle aldre på tvers av kulturbakgrunn. Aktiviteter som allerede er planlagt inkluderer temakvelder om ulike helseutfordringer, seniorgrupper, turaktiviteten Kløvertur, Sisterhood, grupper for unge jenter og Språkvenn, som er språktrening med vekt på helsetemaer. 

- Vi står på skuldrene til våre formødre. Å åpne landets andre kvinnehelsehus i en 127 år gammel forening gir meg frysninger på ryggen, klump i halsen og gjør meg uendelig stolt – og ydmyk, sa organisasjonsleder Marit Bjørnstad i sin tale.  

Kvinnehelsehuset Drammen

Foto: Joakim S. Enger

Likestilling og sosial utjevning i helse

Kvinnehelsehusene er et tiltak som skal bidra til likestilling og sosial utjevning i helse, og er et viktig satsningsområde for vår organisasjon. Det første kvinnehelsehuset åpnet i Bergen i fjor, og vi planlegger kvinnehelsehus i Kristiansand, Lørenskog, Oslo og Trondheim. Lokalforeningene jobber hardt for å få dette til. Alle husene skal ha aktiviteter tilpasset lokale behov, som bidrar til å styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Det vil være nyttig for alle, men spesielt tilrettelagt for sårbare kvinner som har størst utfordringer med helse.  

Foredrag på Kvinnehelsehus Drammen

Foto: Joakim S. Enger

Kvinnehelsehus styrker integrering

I Drammen er det noen områder med levekårsutfordringer, der flere har svak økonomi og sliter med utenforskap. Det er også mange innvandrede kvinner med varierende botid og norskkunnskaper. Huset vil spille en nøkkelrolle i å styrke integreringen og øke helsekompetansen for alle kvinner som trenger det. Støtte fra Sparebankstiftelsen DnB har vært viktig og er noe av det som har gjort Kvinnehelsehuset i Drammen mulig.  

Brosjyrer med Saniteskvinnene

Foto: Joakim S. Enger

Gå i front for kvinnehelse med oss - Bli medlem i dag