Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Møt oss på Arendalsuka 2023

Vi er til stede på Arendalsuka i år og setter fokus på våre hovedsaker: kvinnehelse og trygge lokalsamfunn.

Norske kvinners sanitetsforening Arendalsuken 2023

Hvordan bekjemper vi kjønnsnøytralitet i helse politikken?

Onsdag 16. august arrangerer vi debatt om likeverdige helsetjenester Hvordan bekjempe kjønnsnøytralitet i helsepolitikken? Vi tar debatten omkring de store systemiske utfordringene som hindrer at vi får løftet kvinners helse og utforsker hva som faktisk setter en stopper for tiltak og behandlingstilbud. Hvordan er helsesektorens finansieringsmodeller kjønnet? Hva forventer vi av pårørende i fremtiden? Hvordan er samfunnet rustet for fremtidens eldrebølge når eldre kvinner i stor grad usynliggjøres? I debatt kommer Cecilie Myrseth (Ap), Grete Wold (SV), Sandra Bruflot (H) og Christine Meyer, leder av Kvinnehelseutvalget. Debattleder er generalssekretær Malin Stensønes

Onsdag 16. august kl. 12:30 i Samfunnsteltet.
Du kan strømme arrangementet her:
https://www.arendalsuka.no/live/samfunnsteltet/ 
https://fb.me/e/aBIwFrgs7

Debatt om fremtidens totalforsvar og frivillighetens rolle

Uønskede hendelser i hele krisespekteret krever at vi utnytter samfunnets samlede beredskapsressurser på en effektiv måte, og at ressursene støtter hverandre og samarbeider. Frivillige organisasjoner er en viktig del av Norges totale beredskap i dag. De er tett på, jobber for trygge lokalsamfunn og når ut til befolkningen i ulike deler av landet – i både bygd og by.

Vi tar en debatt om frivillighetens rolle i totalberedskapen onsdag 16. august! Hva er særlig viktig for å etablere et solid samvirke under fremtidige hendelser? Hvordan kan vi sikre en mer robust totalberedskap i Norge? I panelet kommer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), Ingjerd Schou (H) og avdelingsleder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elisabeth Longva. Debattleder er generalssekretær Malin Stensønes. 

Onsdag 16. august kl. 17:30 på Torvscenen.
Du kan strømme arrangementet her: 
https://www.arendalsuka.no/live/torvscenen/
https://fb.me/e/y2QFb52Q

Kvinnehelsealliansen om kvinners stemmer

Kvinnehelsealliansen representerer flere ukjente og underprioriterte kvinnesykdommer og lidelser som rammer mange. Dagens kunnskapsmangel på kvinnehelse er både en likestillings- og folkehelseutfordring i Norge. Sammen med alliansen inviterer vi til debatt torsdag 17. august. 

Sykdommer som endometriose, adenomyose, vulvodyni og lipødem er fortsatt fremmedord. Men dette er sykdommer og lidelser som rammer mange, går utover hverdagsliv og frarøver for mange kvinner muligheten til å leve et godt liv. Det disse sykdommene har til felles er at det er sykdommer med lav status, offentlige behandlingstilbud som mangler, store kunnskapshull og manglende kompetanse hos helsepersonell. Mangel på kunnskap om kvinnehelse fører også til store samfunnskostnader. I debatt kommer Tone Trøen (H), Lan Marie Berg (MDG) og Tove Madland (Ap).  

Torsdag 17. august kl. 17.30 i Samfunnsteltet.
Du kan strømme arrangementet her: 
https://www.arendalsuka.no/live/samfunnsteltet/ 
https://fb.me/e/7Ce3WZgqk

I tillegg vil vi delta i ulike debatter og arrangementer i samarbeid med andre organisasjoner. Vi gleder oss og håper å se dere der, enten fysisk eller på stream.