Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Kongelig åpning av praktbygg Helsehus Akershus

N.K.S. Helsehus Akershus ble offisielt åpnet da Prinsesse Astrid, fru Ferner, som også er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter, klippet snoren.

Prinsesse Astrid, fru Ferner på åpningen av Helsehus Akershus as

- Dette er en fantastisk dag for åpning og feiring. Takk til helsehusets styre, og en stor takk til helsehusets daglige leder Monica Holst for hennes innsats. Og ikke minst: takk til alle de sanitetsforeningene i Akershus som har bidratt med store summer. Jeg håper at dette er et bygg som vil være til hjelp og nytte for mange, i mange år fremover, sa fylkesleder Aud Halvorsrud, N.K.S. Viken-Midt i sin tale.

N.K.S. Helsehus Akershus er et ideelt as, og er en del av spesialisthelsetjenesten. Helsehus Akershus driver en rehabiliteringsavdeling for personer med Multippel Sklerose (MS), samt andre nevrologiske tilstander i fremskreden fase - blant annet Parkinson og hjerneslag. Institusjonen eies av sanitetsforeningene i N.K.S. Viken-Midt.

«Velskapt barn»

Den høytidelige seremonien startet med at Brit Oline Forberg, styreleder i N.K.S. Helsehus Akershus as, ønsket velkommen til prinsesse Astrid, fru Ferner, statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, ordfører i Lørenskog, Amine Mabel Andresen og gjester.
-I dag er vi glade, lettet og stolte av å kunne presentere for pasienter og ansatte et nytt funksjonelt, og vakkert bygg. Som tidligere jordmor vil jeg beskrive prosessen som et krevende svangerskap og fødsel, men det er ikke prematurt og det er blitt ett velskapt «barn», sa Forberg.

Prinsesse Astrid, fru Ferner med Sanitetskvinnenes fylkesmedlemmer i Viken Midt

Langt svangerskap

Sanitetskvinnene i Akershus bygde i 1967 et sykehotell på oppdrag fra Sentralsykehuset i Akershus (SIA). I 1995 ble det satt opp et midlertidig bygg på grunn av sykehusets behov.
-Allerede i 1998 fikk Sanitetskvinnene i Akershus tegnet et utkast til et nytt bygg i tilknytning til eksisterende lokaler, som den gang var tenkt som utvidelse av sykehotellet. Endrede behov gjorde at prosjektet ble skrinlagt. Sanitetskvinnene ønsket fortsatt å videreutvikle eiendommen, og startet i 2013 med en mulighetsstudie, opplyste daglig leder Monica Holst, da hun redegjorde for Helsehusets historie. 
Til tross for en vanskelig start på «svangerskapet», har Sanitetskvinnene i Viken-Midt nå fått et praktbygg.
Etter åpningen fikk Prinsesse Astrid en omvisning i det nye bygget der hun fikk hilse på både pasienter og ansatte. Populært innslag var lille Wilma, som også ville hilse på alle.

Landsdekkende rehabiliteringstilbud for pasienter med MS

Sanitetskvinnenes nye bygg er et landsdekkende spesialisert rehabiliteringstilbud for pasienter med multippel sklerose. Nybygget er ca. 6.000 kvadratmeter. Bygget hadde en kostnadsramme på 300 millioner, men siden en sanitetskrone ikke er som andre kroner, ble sluttsummen nesten 20 millioner lavere. Bygget sto ferdig før tiden.
De fire øverste etasjene i det fem-etasjes høye bygget leies ut etter avtale med N.K.S. har avtale med Helse Sør- Øst RHF og Helse Vest RHF. Helsehuset gir tilbud om heldøgns sykepleie under oppholdet.
Første og andre etasje inneholder pasientrom med 32 senger, rom for pasientaktiviteter og trening. Tredje og fjerde etasje inneholder poliklinikker, men femte etasje er kontorer.
N.K.S. selv har sin virksomhet i første etasje, og forsetter sin virksomhet i eksisterende bygg.

Vi driver flere virksomheter for både pasienter og pårørende. Her kan du lese om alle våre virksomheter.

Prinsesse Astrid, fru Ferner klipper snor på åpningen av Helsehus Akershus

Alle bildene i saken er tatt av fotograf Per-Åge Eriksen