Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Den livsviktige frivilligheten

Knut Storberget, leder for Forsvarskommisjonen, åpnet samlingen for omsorgsberedskapsgruppene på Elverum nylig. Han begynte med å rose den frivillige innsatsen gruppene gjør. 

Knut Storberget om viktigheten av frivilligheten

– Dere spiller en livsviktig rolle. Uten frivilligheten stopper Norge, det gjelder i fredstid – men ikke minst i kriser, sa Storberget. 

Alle 11 omsorgsberedskapsgruppene var samlet for planlegging og faglig påfyll, og satte stor pris på besøket.

– Den spenningssituasjonen vi har i verden i dag er svært utfordrende. I en slik situasjon krever det mye av oss. Vi klarer ikke å møte en slik situasjon bare ved å bevilge penger til Forsvaret, fortsatte han. 

Storberget la også vekt på at Norge har et beredskapssystem der vi er helt avhengige av frivilligheten. 

- Det er behov for Sanitetskvinnene mer enn noen gang, vi bør alle være litt sanitetskvinner nå om dagen. Vise omsorg og bry oss om hverandre. En av de fine opplevelsene jeg hadde under pandemien var å bli møtt av frivillige ved vaksineringa. En psykologisk trygghet å se noen som stiller opp for oss og som spør hvordan vi har det.

Forsvarskommisjonens leder var videre opptatt av at den nye normalen betyr en helt annen kriseberedskap enn tidligere. Vi har opplevd en pandemi, og det kan komme flere. Vi opplever økende inflasjon og forsyningsutfordringer, vi er mer enn noen gang avhengige av elektronisk kommunikasjon og strøm, vi kan stå overfor sammensatte utfordringer, der flere hendelser kommer samtidig – og klimaendringene vil gjøre seg gjeldende. Når spenningen øker, er det behov både for den organiserte frivilligheten og det vi mennesker kan bety for hverandre.

Forsvarskommisjonen skal levere sin innstilling i mai neste år. Det var derfor svært viktige signaler Storberget kom med. Beredskap er mye mer enn bare Forsvaret!

Fylkesberedskapskontakt Unni Tollan var godt fornøyd med at Knut Storberget, som også er statsforvalter i Innlandet, deltok på samlinga. Det er viktig at vi ser vår innsats i en større sammenheng, vi er en del av noe større. I tillegg er det viktig å samle frivillige både for å dele erfaringer, få faglig påfyll og bli motivert for videre innsats, sa Tollan.

Bli frivillig i Sanitetskvinnene og bidra i ditt lokalsamfunn.