10 Feb 2020
Image

2020 vil bli et rekordår for Sanitetskvinnenes forskningssatsning. Med midler fra N.K.S’ forskningsfond og…

06 Feb 2020
Image

– Min far var koran-lærer. Han prøvde å stoppe mamma fra å omskjære meg. Kjønnslemlestelse handler ikke om…

04 Feb 2020
Image

Ellen Arnstad får Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris for sin innsats for kvinners rettigheter og modig…

15 aug 2018
Image

På veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge blir barn og unge som er pårørende til…