Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Gården som er til for andre

I Østfold ligger det en perle av et lite mikrosamfunn. Hjørgunn gård har akkurat det mennesker i alle aldre trenger for å føle mestring og trygghet i hverdagen.

To sanitetskvinner viser kart over området på Hjørgunn gård

Som alle gårder har den dyr. Her er det hester, ponnier, moskusender, geiter, høner, kaniner, to søyer, nyfødte lamunger, en superstolt hane og ikke minst bukken «Kåre». Når man driver gård så trenger man folk til å jobbe på gården, og gårdsarbeid er noe helt eget da det inneholder praktisk arbeid, samarbeid, omsorg, respekt og kjærlighet.

- Ett av våre viktigste verktøy er dyrene, og spesielt hestene, sier daglig leder og miljøterapeut, Monica Berg Fluske.

300 brukere i uken får rehabilitering

Hjørgunn gård og behandlingssenter er et av de største rehabiliteringstilbudene i Østfold og driftes på frivillig innsats og midler fra Sanitetskvinnene. I løpet av 40 år har gården vokst til å bli et av Østfolds største rehabiliteringssenter med 300 brukere i uka. Her tilbys blant annet ridefysioterapi for barn og voksne som trenger fysioterapi på grunn av medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelse, balanse- og/eller koordinasjonsvansker.

Med fem ansatte sier det seg selv at frivillig hjelp er en helt nødvendig del av gården for å få driften til å gå rundt.

– I dag har vi nærmere 30-40 frivillige hjelpere som er tilknyttet gården, og vi ønsker oss flere, sier Monica Berg Fluske.

Ansatte og frivillige har felles mål og verdier

Høsten 2018 ble det holdt et arbeidsseminar for alle som jobber på gården, der man i fellesskap jobbet frem felles mål og felles verdier. Dette er også satt ut i praksis. Når du kommer inn på gården så er det ikke så lett å se hvem som er hvem.

- Vi har fått laget en dynevest med gårdens logo. Dette er viktig for å sende signaler om at her på gården er vi alle likestilte og har en gjensidig respekt for hverandre, fremholder Berg Fluske.

I tillegg til terapiriding, har gården tilbud til unge som har det vanskelig og som trenger noe annet en vanlig skole for en periode.

- Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med Kriminalomsorg i frihet. En av våre flinke kolleger kom til oss for å sone sin samfunnsstraff. I dag er hun bestemor. Det handler om å gi folk en sjanse, understreker hun.

En gutt som sitter på hest og bli leid av en instruktør på Hjørgunn gård

Gir videregående elever lærlingeplasser

Gården har også samarbeid med to videregående skoler som har dyre- og hestestell som fag.

- Det betyr av vi er godkjente for å ha lærlingeplasser, sier Fluske, og legger til at gården nå har et nytt flott verksted som skal gi ti elevarbeidsplasser.  

Et lokalt dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming har også både glede og nytte av gården, og gården trenger også dem for å være et komplett samfunn.

Samarbeidet med offentlige instanser og optimalisering av driften, har også vært en prosess.

- Vi har jobbet med profesjonalisering og kvalitetssikring av det faglige arbeidet, opplyser Mai Britt Løken, fylkesleder i N.K.S. Viken-Øst.

Reddet under pandemien

Frivillig arbeid er ikke gratis. Ikke minst koster det å ha terapihester og husdyr. Under pandemien «forsvant» brukerne, og inntektene.

- Takket være gaver fra lokalmiljøet, både fra enkeltpersoner og næringslivet, så ble vi reddet. Det var rørende å se folks vilje til at gården skulle klare seg gjennom de to årene med et nedstengt Norge, sier Fluske.

Den største gaven kom fra stiftelsen som ga gården til Sanitetskvinnene i sin tid, Hjørdis og Gunnar Nilsen, med sjekk på over en million kroner.

Sanitetskvinnene eier og driver mange virksomheter. Les om alle våre virksomheter.