Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Rasering av pårørendetilbud

Vi fikk et sjokkerende avslag på søknad om tilskudd til drift av våre veiledningssentre for pårørende til rusmiddelavhengige og/eller psykisk syke. Konsekvensen kan bli kraftige kutt i det viktige tilbudet. 

En voksen holder rundt et barn som er pårørende til en rusavhengig

Støtten fra Helsedirektoratet på 10 – 12 millioner kroner årlig har utgjort rundt halvparten av finansieringen til våre veiledningssentre for pårørende de siste ti årene. Nesten tre måneder inn i året har vi fått beskjed om avslag på støtte for 2023. Dette fremstår som en politisk omprioritering hvor pårørendetilbud er kraftig nedprioritert.  

Vi jobber nå opp mot politikerne og forsøker samtidig å finne andre finansieringskilder. Vi håper politikerne vil snu og bevilge penger i revidert nasjonalbudsjett. Hvis ikke, vil det bli kutt i tilbudet. 

Tilbud til barn og unge som er pårørende

Våre veiledningssentre for pårørende hjelper både voksne, barn og unge, par og familier. Det er beregnet at 450.000 barn i Norge har minst en forelder med rusmiddel og/eller psykiske helseutfordringer. Vi har satset spesielt på barn og unge som pårørende til voksne med slike utfordringer. Vi hadde nær 10 000 pårørendesamtaler i 2022. Veiledningssentrene har 18 ansatte med høy kompetanse i Oslo, Skien, Kristiansand, Haugesund, Sandnes, Stjørdal, Bodø og Alta. Vi har fysiske samtaler i over 15 kommuner, i tillegg til at vi dekker større områder via telefon- og videosamtaler. Dette er et gratis lavterskeltilbud for alle, uten henvisning eller ventetid. Sentrene tilbyr gruppesamtaler, barne- og ungdomsgrupper, foreldreveiledning og individuelle samtaler, undervisning, mestringskurs og foredrag.   

Tilbudet er viktig for mange, dette er eksempel på en historie fra en av våre brukere: «Veiledningssentret er et fantastisk tilbud til alle oss som har noen vi er glade i som sliter med rus og/eller psykiske problemer. Det å få et gratis tilbud med samtaler, trygghet, respekt, forståelse og en klem, har vært det viktigste for at min sønn og jeg har klart oss. Det å få bekreftet at det ikke er din skyld, ikke ditt ansvar og at man ikke er alene, har vært viktig for å klare å stå i hverdagen som pårørende til en alkoholiker. Denne tryggheten har hjulpet sønnen min til å bli en ung sterk mann. Når han mistet pappaen sin som 16-åring, så sa han at pappa drakk seg i hjel, men jeg elsker han og han var MIN PAPPA. Det er utrolig sterkt å høre og se. Men som han sier, så har ikke jeg noen grunn til å skamme meg over pappa og jeg er ikke alene, vi er mange.» Mamma og partner  

Lavterskel tilbud for pårørende bygges ned

Både Veiledningssentrene og andre tilbud til pårørende bygges nå ned. Vi er veldig bekymret for konsekvensene for folk med behov for bistand og støtte som nå kan bli stående uten et tilbud. Avslaget kom uten forvarsel, og uten noen overgangsordning. Dette er alvorlig for våre ansatte og for de pårørende. Utlysningene for 2023 fra Helsedirektoratet medførte store endringer i en rekke tilskuddsordninger. Dette var en rask prosess med lite informasjon underveis. Disse store endringene i kriteriene har gått utover lavterskeltilbud som våre. Behovet for våre tjenester har økt jevnt siden 2013. På tross av vår egeninnsats er vi ikke i nærheten av å dekke det behovet sårbare personer over hele landet har.  

Rus og psykiske utfordringer rammer alle, i alle samfunnslag. Sentrene ble opprettet for å møte et udekket behov hos pårørende i en vanskelig situasjon, og stadig flere trenger hjelp.  Mange pårørende bærer store belastninger og har høyere risiko for selv å bli syke. Mange har utfordringer med økonomi, egen helse og psykososial fungering. Barn kan oppleve traumer eller omsorgssvikt, som får følger senere i livet dersom de ikke får nødvendig støtte. Forskning viser at barn som vokser opp med psykisk syke, somatisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre har høyere risiko for å utvikle psykiske, sosiale og atferdsmessige problemer enn andre barn. Våre veiledningssentre spiller derfor en stor rolle i forebyggende arbeid; dette er viktig for de det gjelder, men også samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

Vårt tilbud er et supplement, som ikke dekkes av offentlige eller private aktører. Kuttet står i sterk kontrast til Hurdalsplattformen, uttalt satsning på psykisk helse og rus, fokus på pårørende i rapporten til Kvinnehelseutvalget og utalt satsning på ideelle aktører. Vi er ikke alene; Pårørendesenteret i Stavanger og flere har fått drastiske kutt. Dette er derfor en stor politisk endring og omprioritering som vi mener er svært bekymringsverdig.  

Støtt vårt arbeid - bli medlem i dag!