Hopp til hovedinnhold

Landsmøte 2021

N.K.S.’ 51. landsmøte ble avholdt digitalt helgen 25.-26. september 2021. Landsmøtet er vårt høyeste beslutningsorgan.

Sluttrapporten for prosjektet "Snu Trenden - 50 000 i 2021" ble presentert under landsmøtet. Her kan dere se filmen ble laget til landsmøtet og som oppsummere prosjektet.

Her kan dere se filmen som gir et innblikk i hva organisasjon har gjort i perioden 2018 - 2020

Etter sju måneder på reise gjennom landet, hadde Kløverstafetten sin målgang i Tromsø 23. september. Mange fine bilder er blitt skapt på veien. Se filmen under og bli med på turen! 

Bakgrunnsdokumenter : 
Powerpoint-presentasjon om landsmøtet:  

Landsmøteprotokoll:

 

Saksdokumenter landsmøte 2021

Viktig: p.g.a. en feil i saksdokumentet i sak LM 10.2021 Valgkomiteens innstilling, erstattes side 37 og 38 i sakspapirene med dokumentet under.

 

Vedlegg sak LM 04.2021 Sluttrapport for prosjekt Snu Trenden "50 000 i 2021"

Vedlegg sak LM 02.2021 Årsmelding 2018-2020 og sak LM 03.2021 Års regnskap 2018-2020

Det er foretatt to høringsrunder med landsmøtesaker i organisasjonen. Formålet med høringene er at det åpnes for å gi innspill til sakene før de ferdigstilles og fremlegges for landsmøtet. Det er ikke ment som en prøvevotering. Første høringsrunde gjelder sakene: Medlemskategorier og kontingent, revidert strategisk plan og fylkessammenslåing i N.K.S. Sakene ble sendt ut  til lokalforeningene og fylkesstyrene den 15. desember, med høringsfrist den 15. mars 2021. Høringsbrevene, samt elektronisk svarskjema for innspill finnes under.  

Evt spørsmål vedr høringene kan rettes til tone.hammerlund@sanitetskvinnene.no , mob. 909 83 494

Høringsrunde del 2 med forslag til vedtektsendringer ble sendt ut til lokal- og fylkesforeninger den 18. januar, også denne med høringsfrist den 15. mars. Under finnes høringsbrevet fra vedtektskomiteen, oversikt over innkomne forslag til vedtektsendringer, samt begrunnelser for vedtektsendringer og forslag til ny tekst i vedtektene.