12. Nettbutikk

Nettbutikken til N.K.S. driftes av Artisti profil. Det er inngått en databehandleravtale med Artisti som ivaretar at alle personopplysninger som blir lagt inn i nettbutikken blir behandlet forsvarlig og i henhold til personvernforordningen. Se egen beskrivelse for behandling av personopplysninger i nettbutikken.