8. Kurs og arrangementer

N.K.S. arrangerer mange kurs og konferanser for medlemmer og ikke-medlemmer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Personopplysningene deles med hotellet/kursstedet. I kontraktene som inngås er det alltid et avsnitt som pålegger de hotellansatte taushetsplikt og sletting av personopplysningene i etterkant av et arrangement.

  • Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer for ikke-medlemmer.
  • På våre arrangementer blir det alltid tatt bilder. Vi ber alltid om muntlig eller skriftlig samtykke før vi publiserer foto av deltakere gjennom våre ulike informasjonskanaler.
  • I etterkant av arrangementet blir det sendt ut et evaluerings-skjema til alle deltakere slik at vi skal kunne ta imot tilbakemeldinger og innspill til forbedringer.
  • På våre arrangementer distribuerer vi deltakerlister med navn og noen ganger kontaktinformasjon. Hvis du ønsker å reservere deg mot dette kan du gi beskjed til den som er ansvarlig for arrangementet.