Vil du samarbeide om eller videreformidle våre aktiviteter, se hva vi tilbyr under:

 

 

Ønsker du å bli frivillig på noen av disse aktivitetene

 

Vil din kommune inngå beredskapsavtale med oss?

Jobber du med beredskap og samfunnssikkerhet i en kommune?

I kriser kan vi stille med lokaler, forpleining, samt omsorg og støtte. Slik bidrar frivillige til bedre utholdenhet og kan være de ekstra hendene når det trengs. Under pandemien har Omsorgsberedskapsgrupper vært involvert i blant annet vaksineringsarbeidet med testing og vaksinering og pakking av hurtigtester. Etter Gjerdrumskredet stilte foreningene opp i 10 dager med mat, drikke og omsorg for både evaluerte, andre rammede og nødetater. Ved skred i Langfjordbotn i Finnmark ble sanitetshuset åpnet både for mat, drikke og overnatting da bygda ble isolert og eldre hjemmeboende ble fulgt opp.

Frivilligheten er et viktig supplement til det offentlige i en krise. Sanitetskvinnene har samarbeid med 150 kommuner. Avtalene beskriver samarbeidet, hvilke oppgaver vi kan bidra med, økonomi, organisering og kontaktpersoner.

Vi har også en frivillig fylkesberedskapskontakt i hvert fylke. Fylkesberedskapskontakten kan stille som Sanitetskvinnenes representant i fylkesberedskapsråd og har god oversikt over aktiviteten i eget fylke.

Vil du vite mer om dette, ta kontakt: May Britt Buhaug / telefon 97548751.

Våre frivillige er organisert i Omsorgsberedskapsgrupper og kan bestå av alt fra 6 til 90 medlemmer. Vi jobber også forebyggende gjennom aktiviteter som førstehjelp, egenberedskap, brannsikkerhet og lignende.

Vi har også nasjonale samarbeidsavtaler om beredskap med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vi har også plass i Landsrådet for Heimevernet og i alle distriktsråd i Heimevernet og har plass i flere fylkesberedskapsråd.
 

Gratis aktiviteter for familier

Jobber du med barn og unge og ser behov for at de og deres familier blir invitert med på gratis, lavterskel aktiviteter med fokus på sosialt samvær, glede og mestring? Du er kanskje helsesykepleier, jobber på skole, i NAV, flyktningetjenesten, barnevern eller på asylmottak.
 
Våre lokalforeninger arrangerer en stor variasjon av lavterskel, gratis aktiviteter for familier. Dette kan være familieturer, spillkveld og jentecamp. Ta kontakt med Cathrine Holst Salvesen for informasjon om det er aktiviteter i ditt nærområde.

Lesevenn  

En lesevenn er en frivillig som leser høyt for barn og unge fra bøker tilpasset målgruppen. Knapt noen aktivitet er mer språkutviklende enn fortelling og høytlesning. Høytlesning inspirerer fantasien og skaper grunnlag for lek og samtaler også utenfor lesestunden. Det har også en positiv innvirkning på lysten til å lese selv. Våre lesevenner skaper gode og trygge møter mellom barn og voksne.

Vil du ha besøk av våre lesevenner på din skole, barnehage eller bibliotek? Ta kontakt med Stine Nordhagen for mer informasjon eller et samarbeid. 

Sisterhood 

Er du en fagperson som jobber for eksempel på skole eller helsestasjon for ungdom, og ønsker å bidra til å skape et godt jentemiljø? Sisterhood er en jentegruppe på rundt 8 til 12 jenter som møtes en kveld i uken i opptil ett år for å bli kjent med hverandre, snakke om viktige ting og gjøre ting sammen. På Sisterhood møter unge jenter trygge frivillige voksenpersoner og snakker om det å være ung jente i dag.
 
Vi drar for eksempel på kino, har hjemmespa, lærer selvforsvar, maler og danser. Jentegruppene ledes av to til fire voksne frivillige kvinner som setter sammen temakveldene og aktivitetene. De frivillige har gjennomført kurs i Sisterhood-metoden. Du kan finne ut av om vi har en Sisterhood-gruppe i ditt nærmiljø eller starte opp en egen ved å ta kontakt med Cathrine Holst Salvesen.

Dig In

Dig In er et matlagings- og hybelkurs for ungdom. Her får ungdommer lære å lage næringsrike, smakfulle måltider og nyttige tips til hybellivet generelt. Våre frivillige blir trygge voksenkontakter for ungdommene. Målgruppen for Dig In er ungdom som har eller snart skal flytte på hybel i privat eller kommunal regi.

Jobber du for eksempel på en skole eller ungdomsklubb? Ta kontakt med prosjektleder Stine Nordhagen for mer informasjon.

Nettserie om mensen – Min M!

Er mensen et pinlig tema å snakke om? Det synes ikke vi! Likevel er det mange unge og voksne som synes det. Min M er en super serie hvor flere kjente fjes forteller om da de fikk mens for første gang, ulike tips og triks - og en god del fakta!

Alle episodene ligger ute med teksting på Nordic Screens sin YouTube-kanal, men også på Elevkanalen! På Elevkanalen følger det også et undervisningsopplegg som du som lærer kan ta i bruk.

TikTok for ungdom - Sistok.n.k.s

Følg oss på Tiktok, her snakker vi om selvtillit og selvfølelse i ungdommens egen kanal. Kanelen drives av Nordic Screens som er spesialister på å nå unge målgrupper med innhold som engasjerer!

 

Gravide og foreldre

App for gravide – Mamma Mia  

Mamma Mia er en gratisapp som skal hjelpe deg gjennom den store omveltningen det er å være gravid og nybakt mor. Du laster ned appen i App-store eller Google Play. Appen er forskningsbasert og kvalitetssikret, og utviklet for å forebygge barseldepresjon. Mamma Mia følger deg fra du er i graviditetsuke 21 og til babyen er 6 måneder gammel. Du kan melde deg på når som helst i denne perioden.
Mamma Mia har tre ulike «rom» som besøkes hver gang:

 • I Barnerommet handler det om barnet i magen og hvordan dere helt fra starten kan bli kjent med babyen.
 • I Foreldrerommet dreier det seg om parforholdet - om hvordan dere kan styrke og støtte hverandre. Appen har også et eget spor for deg som får barn alene.
 • I Mitt eget rom er det dine egne tanker og følelser som er i sentrum.

Appen leveres på oppdrag fra Helsedirektoratet, er anbefalt til alle gravide og nybakte mødre, og godkjent som «Trygg Helseapp». Når du bruker appen kan ikke opplysningene du gir knyttes til deg som person. 

Er du helsepersonell og ønsker å formidle informasjon om Mamma Mia til dine pasienter, så kan du laste ned vår flyer.

Nettserien Svanger 

Gjennom Svanger får gravide og nybakte foreldre relevant, ny forskning om helse i svangerskap og barseltid, gjennom lettfattelige samtaler med kjente gjester. Svanger er en nettserie på ti episoder med samtaler mellom blant andre Selda Ekiz, Harald Eia, Sandra Lyng samt forskere og fastlege. Temaer vi tar opp er blant annet barseldepresjon, ammeteknikk, spiseforstyrrelser i svangerskapet og trening av underlivsmuskulatur.  
 

Samtalegrupper for mødre i nytt land – Motherhood

Er du i kontakt med innvandrede mødre som ønsker noen å snakke med om morsrollen i Norge? Motherhood er et gratistilbud for innvandrede mødre om det å oppdra barn i Norge.

En Motherhood-gruppe møtes minst åtte ganger i faste samtalegrupper med 7-8 mødre. Motherhood-gruppene ledes av minst to frivillige som har gjennomgått kurs. Temaer som diskuteres er blant annet:

 • Flyttestress
 • Oppdragelse av barn i en kultur man ikke er vokst opp i selv
 • Foreldrerollen i møte med norsk barnehage, skole, hjelpeapparat og helsesystem
 • Foreldrerollen på uformelle arenaer som vennegrupper, gaming, sosiale medier, og fritidsaktiviteter 

Mange av gruppelederne er flerspråklige. Krav til mødrenes norskkunnskaper avhenger av gruppeledernes språkkompetanse det enkelte sted. Tilbud om barnepass avhenger av lokale ressurser.

Lurer du på om vi har en Motherhood-gruppe i ditt lokalmiljø, eller ønsker du å starte opp? Ta kontakt med Tonje Solem.  

Innvandrerkvinner – asylsøkere, flyktninger og andre bosatte

Språkvenn

Språkvenn er et gruppetilbud til minoritetsspråklige kvinner i alle aldre. Tilbudet er gratis og åpent for alle innvandrede kvinner i Norge, uavhengig av oppholdsstatus. Gjennom Språkvenn tilbys møteplasser der integrering, helseinformasjon, samtaler og felles opplevelser er i fokus. Aktivitetene tilpasses lokalt etter behov, og det er ingen krav til deltakernes norsknivå. Målet er at aktivitetene øker helsekompetansen, stimulerer til samtale og øker kjennskapen og tilhørigheten til det norske samfunnet.

Det finnes Språkvenn-grupper mange steder i Norge. Ta kontakt med Cathrine Holst Salvesen for informasjon eller samarbeid.

Barseltreff 

Er du i kontakt med nybakte, minoritetsspråklige mødre som trenger et fellesskap i barseltiden der hun kan møte kvinner i ulike aldre og øve på norsk? Gjennom Barseltreff på tvers av kulturer og generasjoner kan vi tilby dette.
 
Barseltreffene bidrar til å forhindre isolasjon og stagnasjon i norskutviklingen for moren. Dette er et tilbud for innvandrerkvinner som nylig har blitt mødre. Barselgruppene er gode arenaer for nettverksbygging og erfaringsdeling med andre mødre.

Motherhood

Er du i kontakt med innvandrede mødre som ønsker noen å snakke med om morsrollen i Norge? Motherhood er et gratistilbud for innvandrede mødre om det å oppdra barn i Norge.

En Motherhood-gruppe møtes minst åtte ganger i faste samtalegrupper med 7-8 mødre. Motherhood-gruppene ledes av minst to frivillige som har gjennomgått kurs. Temaer som diskuteres er blant annet:

 • Flyttestress
 • Oppdragelse av barn i en kultur man ikke er vokst opp i selv
 • Foreldrerollen i møte med norsk barnehage, skole, hjelpeapparat og helsesystem
 • Foreldrerollen på uformelle arenaer som vennegrupper, gaming, sosiale medier, og fritidsaktiviteter

Mange av gruppelederne er flerspråklige. Krav til mødrenes norskkunnskaper avhenger av gruppeledernes språkkompetanse det enkelte sted. Tilbud om barnepass avhenger av lokale ressurser.

Lurer du på om vi har en Motherhood-gruppe i ditt lokalmiljø, eller ønsker du å starte opp? Ta kontakt med Tonje Solem for informasjon.

Aktivitet på asylmottak

Jobber du på asylmottak og ser et behov for å tilby flere aktiviteter rettet mot barn, unge eller spesielt for kvinner? Vi har intensjonsavtale med både IMDi og UDI og har gjennom flere år arrangert ulike aktiviteter for beboere på mottak over hele landet.
 
Vi er opptatt av at alle kvinner får økt kjennskap til egen kropp og helse. Siden mange som bor på mottak ikke kan prioritere aktiviteter utenfor mottaket på grunn av dårlig økonomi kan våre frivillige bidra med å arrangere nettopp dette. Det viktigste er uansett at aktivitetene bidrar til mestring, mening og glede. Dette kan være svømmekurs, sykurs, kinobesøk eller utflukter. Aktivitetene tilpasses deltakernes alder, interesser og motivasjon og vi har gjerne dialog med dere om hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for deltakelse! Våre lokalforeninger kan søke oss sentralt om midler. Vil ditt mottak inngå en samarbeidsavtale med oss? Ta kontakt med Cathrine Salvesen.

Flerkulturell doula

Er du helsepersonell som er i kontakt med gravide innvandrerkvinner som du tror kan ha godt av ekstra støtte før, under og etter fødsel? Du er eksempelvis jordmor eller fastlege som følger opp gravide gjennom deres svangerskap. Vi tar ikke imot henvendelser fra privatpersoner. Vi tilbyr flerkulturell fødselsstøtte (en doula) til gravide innvandrerkvinner i en ekstremt sårbar livssituasjon.

For eksempel kvinner som har flyttet til Norge for kort tid siden, ikke snakker norsk eller engelsk, er utsatt for seksuell vold, har lite nettverk eller lever under fattigdomsgrensen.

Det er du som fastlege eller jordmor som anbefaler at den gravide får tilbudt en flerkulturell doula, og tar kontakt med den lokale jordmorkoordinatoren på sykehuset. Disse er:

 • Oslo Universitetssykehus
 • Ahus, Lørenskog
 • St. Olavs hospital, Trondheim
 • Vestre Viken HF, Drammen og omegn
 • Stavanger universitetssykehus
 • Haukeland universitetssykehus
 • Sørlandet Sykehus

Til sammen tilbyr 80 kursede flerkulturelle doulaer som snakker mer enn 18 språk og dialekter fødselsstøtte.

Flerkulturelle doulaer er kvinner med minoritetsbakgrunn som selv har født i Norge. De blir kurset av jordmødre. Slik har de både kunnskap gjennom egenerfaring og gjennom en generell innføring i det norske helsevesenet. Den flerkulturelle doulaen blir koblet med en gravid kvinne som deler samme språk og kulturell bakgrunn. De fungerer som «cultural mediators» som støtter og følger den gravide kvinnen og hennes familie gjennom perioden før, under og etter fødsel.

Ta kontakt med Kristina Øien Sæhle.

Voldsutsatte kvinner

Ressursvenn 

Er du selv blitt utsatt for vold i nære relasjoner og ønsker en ressursvenn, eller er du i kontakt med noen som er i en slik situasjon? Vi har etablert Ressursvenn tilknyttet flere av landets krisesenter og er i stadig utvikling av tilbudet.
 
Mange voldsutsatte kvinner flytter tilbake til utøveren, enten direkte etter opphold på krisesenter eller på et senere tidspunkt. Gjennom Ressursvenn får voldsutsatte kvinner støtte og et medmenneske i en sårbar periode etter brudd med overgriperen.
 
Dette er et tilbud hvor den som har opplevd å bli utsatt for vold settes i kontakt med en frivillig. De møtes 2-4 ganger per måned over en periode på 9-12 måneder. For å legge til rette for en god relasjon skal en ressursvenn møte den utsattes behov og ønsker. Sammen kan de for eksempel utforske tilbud i nærområdet, ta en kopp kaffe, gå tur, eller oppsøke lokale arenaer for å utvide sosialt nettverk. Ressursvennen kan også bidra med praktisk hjelp ved behov.

Ta kontakt med Eli Beenfeldt for mer informasjon.

Eldre

Kløvertur 

Er du i kontakt med hjemmeboende eldre som har lyst på et turfellesskap? Eller jobber du på sykehjem og vet at noen av beboerne ønsker å komme seg mer ut på tur?

Kløvertur er et tilbud for eldre som ønsker og har behov for å komme seg ut i frisk luft og være sosiale med andre. Det er en aktivitet som inkluderer alle, også de som er lite aktive, har lavt funksjonsnivå eller en sviktende helse. Kløvertur tilpasses lokalt og kan for eksempel være turer i nærområdet, bærtur, rullator-tur, badetur eller sykkeltur.

Over 100 sanitetsforeninger har en form for Kløverturaktivitet i dag. Kontakt Anne-Bente Stigen Berg for mer informasjon eller samarbeid.

Kanskje kommer kongen 

Er du i kontakt med hjemmeboende eldre som har lyst på og behov for et hyggelig måltidsfellesskap? Kanskje kommer kongen er et tilbud der eldre hjemmeboende får servert et godt og næringsrikt måltid i godt selskap. Målet er å skape nye relasjoner med både deltakere og frivillige som driver aktiviteten.

Tilbudet og regelmessighet tilpasses lokalt, og kan være en fin sosial møteplass. Kontakt Anne-Bente Stigen Berg for mer informasjon eller et samarbeid.

Førstehjelpskurs for eldre 

Er du i kontakt med eldre som kan ha nytte av informasjon om hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertestans? Mange bagatelliserer symptomer på hjerteinfarkt, og venter for lenge med å ta kontakt med lege. Rask behandling er avgjørende for å forebygge varige ettervirkninger, så ikke vent å se - ring 113!
 
Sanitetskvinnenes bidrag i den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv» er vårt spesielle fokus på de eldre. Dette er en stor gruppe, og vi tar gjerne imot henvendelser for å nå flest mulig. Aldersgruppen over 60 år er en høyrisikogruppe for å få alvorlig sykdom som hjerte- og karsykdommer.
 
Gjennom informasjonsmøter og opplæring lærer eldre å gjenkjenne symptomer på hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertestans. Det er viktig å vite at kvinner og menn har litt ulike symptomer, og at eldre ofte også kan ha litt vagere symptomer. Helse- og omsorgsdepartementet står bak den nasjonale førstehjelpsdugnaden.

Ta kontakt med prosjektleder Pernille Næss.

Fellesskap for seniorer

«Fellesskap for seniorer» er et digitalt aktivitetstilbud for eldre. Her finner man ulike digitale aktiviteter man kan delta på via internett på mobiltelefon eller datamaskin. Siden finner du på Facebook.

Følgende faste aktiviteter kan du delta på alene hjemme eller sammen med andre:
God Start på Uka

Hver mandag klokken 10.00 du lytte til spesialist i fysioterapi Mathilde Myklebust snakke om stress- og smertehåndtering.  Myklebust deler av sin kompetanse rundt emner som hvordan nervesystemet vårt reagerer på smerte og stress, hvordan våre personlighetstyper skaper eller demper stress, hvordan hjernen oppfatter smerter. Myklebust underviser seeren i metoder for å håndtere egen smerte eller stress. Episodene er direktesendt og du kan stille spørsmål i chatten.

Digital trim for eldre

Hver tirsdag og torsdag klokken 10.00 kan du delta sammen med rundt 200 personer som trener samtidig med deg fra sin egen stue. Ta på deg gode innesko eller still barbeint, finn fram et stort glass vann og sett maskinen opp foran deg med litt plass på gulvet. I 30 minutter leder Ida Sigrid Engerud gjennom oppvarming, kondisjon, styrketrening, balansetrening og utstrekning. Videoen blir liggende på siden slik at du kan bruke opptaket til å trene når du ønsker selv.

Ukeslutt

Hver fredag klokken 10.00 kan du lytte til lege og forfatter Audun Myskja gi inspirasjon til å finne ro og mening i hverdagen. Myskja deler av sin kompetanse rundt emner som pust, stemmebruk, sorgprosesser og ensomhet. Du vil lære metoder for hvordan du kan puste bedre og bruke hele stemmeregisteret ditt. Episodene er direktesendt og du kan stille spørsmål i chatten.

Ved siden av de faste digitale aktivitetene har vi foredrag, konserter og førstehjelpskurs. Alle sendinger er direktesendinger der du kan kommentere sendingene og vil få svar fra programleder. Sendingene blir liggende på nett for de som vil benytte seg av aktivitetene til egen valgt tid.

Barseltreff på tvers av kulturer og generasjoner

Er du i kontakt med eldre som vil komme seg mer ut, treffe nye mennesker og som ønsker å gjøre en forskjell for nybakte, minoritetsspråklige mødre og familiene deres? Gjennom Barseltreff på tvers av kulturer og generasjoner kan vi tilby dette. Barseltreffene bidrar til å forhindre isolasjon og stagnasjon i norskutviklingen for moren og er gode arenaer for nettverksbygging og erfaringsdeling.
 
Ta kontakt med Tonje Solem for mer informasjon eller et samarbeid.

Pårørende

Veiledningssentrene for pårørende 

Er du pårørende til noen som har problemer med rus eller psykisk sykdom, eller er du i kontakt med denne gruppen pårørende?
Du definerer selv om du er en pårørende. Du kan ha barn, foreldre, søsken eller annen nær familie som enten drikker for mye, har en avhengighet av andre rusmidler eller har psykisk sykdom. Veiledningssenter for pårørende finnes i alle landets helseregioner, samt flere satellitt-kontorer. Trenger du noen å snakke med er vi bare en telefon unna. Våre veiledningssentre er lavterskeltilbud, derfor trenger du ikke henvisning fra lege og tilbudet er gratis. Alle ansatte har taushetsplikt, og det føres ikke journaler.

Vi tilbyr hovedsakelig gruppesamtaler, individuelle samtaler og mestringskurs, men hver region kan tilby forskjellige kurs og ha andre tilbud. Du eller noen du er glad i kan komme til oss for å prate i trygge og rolige omgivelser, i tillegg tilbyr vi telefon- og videosamtale og samtaler utendørs for dem som ønsker det. Våre tilbud passer for både voksne, barn og unge, par og familier. Vi kan tilby gruppesamtaler og individuelle samtaler. Det holdes også mestringskurs. våre sentre jobber også i henhold til de til enhver tid gjeldende smittevernregler fra offentlige myndigheter.
Vi vil hjelpe den pårørende til økt mestring og livskvalitet i en krevende livssituasjon. Våre ansatte har høy faglig kompetanse, og bred erfaring innen veiledning av pårørende av rusavhengige og psykisk sykdom. Du kan få god informasjon om det å være pårørende, og hvordan du som pårørende best håndterer den situasjonen du og familien din står i. Det er påvist en sammenheng mellom det å være pårørende og ha nedsatt psykisk og somatisk helse. Det å få dele tanker og følelser og få tilbakemelding fra en veileder kan føre til endring i tankemønster og utprøving av egne, nye løsnings- og handlingsmønster.

Hvordan vi gjør det:

 • Samtalerommet er skjermet for innsyn, det er lydisolert og vi skaper en hyggelig atmosfære.
 • Det serveres kaffe, te, kakao og vann.
 • Samtalene varer i utgangspunktet en time, og det er fokus på respekt og aksept.
 • Vi bygger relasjoner gjennom aktiv lytting og bekreftelse. 
 • Behov og forventninger fra den pårørende avklares, og vi kartlegger hva som til enhver tid opptar den pårørende, med et mål om at den pårørende skal føle seg sett og forstått og få innspill til å håndtere situasjonen.
 • Vi er behjelpelige med å ta telefoner og få i stand møter med andre instanser når det er nødvendig.
 • Sammen med pårørende vurderer vi når det er hensiktsmessig å avslutte veiledning hos oss.
 • Dersom vi vurderer at pårørende har behov for mer støtte enn det vi kan gi har vi ansvar for å bistå med å finne riktig helsehjelp.

Kurs- og foredragsvirksomhet

Jobber du i en kommune, organisasjon eller et helseforetak og har kontakt med pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengige? Dersom dere selv ikke har nok tilbud eller ressurser til de pårørende, kan vi på veiledningssentrene gjerne videreformidle og dele vår erfaring og kompetanse med kommuner, spesialisthelsetjenester og andre ideelle organisasjoner. Dette gjør vi gjennom ulike kurs og foredrag. Våre ansatte har høy faglig kompetanse, og bred erfaring innen veiledning knyttet opp til pårørende av rusavhengige og psykisk sykdom.

Våre mål er å

 • Øke kunnskap rundt pårørendes behov og rettigheter
 • Nå ut til flere pårørende
 • Bygge relasjoner mellom oss og samarbeidspartnere
 • Danne et godt samarbeid med kommune, spesialisthelsetjeneste, ulike organisasjoner og andre. 

Ta kontakt med din region dersom du ønsker å samarbeide med N.K.S. Veiledningssenter for pårørende.

Eksempler på samarbeid

 • Vi har satellitt-kontor i noen kommuner.
 • Samarbeidsavtaler med kommune- og spesialisthelsetjeneste.
 • Gir råd til kommuner og spesialisthelsetjeneste som ønsker å bedre sin pårørendeoppfølging.
 • Plasserer brosjyrer og plakater hos andre tjenester.
 • Deler ut informasjonsmateriell til samarbeidspartnere og andre.
 • Tar undervisningsoppdrag i regi av senteret.
 • Stands på ulike arrangement, og markering av blant annet Verdensdagen for psykisk helse, Overdosedagen, Pårørendedagen

 

Ønsker du å jobbe som frivillig på noen av disse aktivitetene?