15 jun 2022
Image
Vi er tildelt midler fra Helseprogrammet i Stiftelsen Dam til tre prosjekter innenfor barselomsorg, seksualisert vold og langvarige smerte…
02 jun 2022
Image
Bente Sommerfeldt forsøker gjennom sitt doktorgradsprosjekt å få tak i hvordan gravide og nye mødre erfarer endringer i svangerskapet og…
25 Mai 2022
Image
Fortsatt mangler viktig kunnskap om behandling av kvinner, både for de sykdommene kun kvinner får, de som rammer kvinner ulikt enn menn og…
15 Mar 2022
Image
Frivillighet Norges Mangfoldsplakat skal føre til økt inkludering i frivillige organisasjoner
18 Feb 2022
Image
En evaluering av vår forskningsinnsats viser til viktige framskritt. Ny kunnskap har gjort livet lettere for flere pasientgrupper. Et …
08 Feb 2022
Image
Søndag 27. februar 2022 er det fastelavnssøndag. Det var Norske Kvinners Sanitetsforening som hentet fastelavnsriset til Norge i 1946. I…
01 Feb 2022
Image
Sanitetskvinnene har gitt innspill til statsbudsjettet for 2023 til åtte ulike departement. En ny utredning om kvinners helse og helse i et…
10 Jan 2022
Image
Egenskapene som et brennende engasjement og at hun er uredd, kommer godt med når Marit Bjørnstad (65) skal lede landets største…