03 Apr 2020
Image
Vår søsterorganisasjon sprer informasjon om smitteverntiltak blant fattige, sårbare kvinner i Etiopia.