11 des 2020
Image
Et historisk sus gikk over Sentralstyret da de tildelte forskningsmidler på nesten 25 millioner kroner til forskning på kvinnehelse og barn…
10 des 2020
Image
Om vi alle lærer oss litt mer om brannsikkerhet, trafikksikkerhet, førstehjelp og smittevern, blir vi tryggere sammen. Sanitetskvinnene har…
03 des 2020
Image
Nå er det mange som er mer alene. Det er mørketid, det nærmer seg julehøytid og koronapandemien legger begrensninger på besøk og sosialt…
22 sep 2020
Image
Matvaner etableres gjerne allerede i to til treårsalderen. - Dette er en viktig alder hvor noe av grunnlaget for helsen vår senere i livet…
08 jul 2020
Image
N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus har bevisst tatt et valg om å være en forskningsbasert virksomhet. Ved å ha forskningsfokuset…
09 Mai 2020
Image
Oksygenmangel er en av de viktigste årsak til barnedødelighet i verden. Det var derfor en viktig begivenhet da FNs tusenårsmål 4 ble…
16 Apr 2020
Image
Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen sin.
26 Mar 2020
Image
Ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) er nå ledelsen og medarbeiderne i full gang med å forberede seg til å avlaste…