03 des 2019
Image

Vold mot barn og vold mellom voksne partnere blir stadig forsket på og omtalt av profesjonelle og i media. Men hva volden…