Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Tre solide prosjekter får støtte!

Vi er tildelt midler fra Helseprogrammet i Stiftelsen Dam til tre prosjekter innenfor barselomsorg, seksualisert vold og langvarige smerte- og utmattelsestilstander.

En ung kvinne

I dag ble vårens "vinnere" av tildelingene fra Helseprogrammet til Stiftelsen Dam offentliggjort. Takket være midlene, kan vi nå gjennomføre tre solide prosjekter innen viktige områder for kvinners helse:

Barselambassadører  – en likepersontjeneste for kvinner i og etter barsel

Et prosjekt ved Judith Melby, Landsforeningen for kvinner med fødselsskader i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdom er tildelt 1,4 millioner kroner over tre år.

Å snakke om kvinners kroppslige utfordringer i tiden etter fødsel blir lett bagatellisert, sykeliggjort eller seksualisert. Nå skal det settes i gang et lavterskeltilbud for kvinner som ønsker hjelp, støtte og kunnskap om helseutfordringer som kan oppstå. Det skal etableres en nasjonal kunnskapsbasert likepersontjeneste kalt Barselambassadører. 

Tjenesten skal være lett tilgjengelig for alle kvinner med spørsmål om kroppslige endringer og håndteringen av disse i det daglige. En barselambassdør har egen erfaring med svangerskap og fødsel, skal gjennomgå et e-læringskurs med digital undervisning og håndbok og må bestå en test før godkjenning.

En dag i august - podkastserie om voldtekt 

Prosjektet En dag i august ved "Hanne" sammen med et produksjonsselskap er tildelt 516 000 kroner over ett år.

Voldtekt og grove seksuelle krenkelser er et betydelig samfunnsproblem som rammer 10 -15 % av norske kvinner og 1-3 % av norske menn i løpet av livet. Det er store mørketall, en av tre forteller det aldri til noen.

I nesten én av fem voldtektsanmeldelser er den anmeldte fornærmedes partner eller ekspartner. En dag i august er en podkastserien som følger "Hanne" i 4 år etter at hun ble utsatt for voldtekt av en kjæreste. Dette blir en podkastserie på 8 episoder og gir forskningsfaglig informasjon. Målet er at "Hanne" sin historie kan bidra til å normalisere følelser og reaksjoner etter voldtekt.

Episodene tar for seg grensesetting, senvirkninger etter voldtekt, fornektelse etter traumatiske opplevelse, relasjoner til venner og familie i etterkant, hjelpeinstanser og hjelpetilbud, gruppeterapi, anmeldelse og møte med politiet, veien tilbake til seksuallivet, nye behandlingsformer og hjelpeteknikker.

Utvikling av app for ME-pasienter 

Prosjektet Utvikling av applikasjon for registrering og intervensjon ved CFS/ME ved Elin Bolle Strand og Avdeling for digital helseforskning ved Oslo Universitetssykehus er tildelt 1,4 millioner kroner over 3 år.

CFS/ME er en utmattelsestilstand som kjennetegnes av uforklarte symptomer og betydelig redusert funksjon og livskvalitet. Det finnes ingen medisinsk behandling. Langtidsprognosene er usikre, sykdomsforløpet varer i flere år og det er utfordrende for pasienter å opprettholde god livskvalitet. Symptomene opptrer uforutsigbart, er svært ubehagelige og stressende for pasienten. Det er derfor et stort behov for tiltak som kartlegger sykdomsmønstre for å bidra til økt forutsigbarhet og egenmestring.

Prosjektgruppen ved Avdeling for digital helseforskning (DIG) ved Oslo Universitetssykehus vil designe og utvikle en app som tilpasses de som rammes. Appen vil inneholde informasjon og guidede øvelser med informasjon gjennom både tekst og lyd. I tillegg vil brukeren kunne gjøre daglige registreringer av aktivitet, stress- og symptomer som så blir grunnlag for forslag til øvelser som er tilpasset den enkelte bruker. Appens innhold og utforming vil utvikles i tett samarbeid med personer med diagnosen og helsepersonell, og skal tilbys alle med CFS/ME.

Vi gratulerer vinnerne og ønsker lykke til med det viktige arbeidet! Tusen takk til Stiftelsen Dam for viktig støtte!