Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Sanitetskvinnenes fotavtrykk på Arendalsuka 2023

Hvert år kommer rundt 150 000 mennesker til Arendal, til det som ofte kalles Norges største demokratiske dansegulv - Arendalsuka. Vi var der og satte søkelys på våre hovedsaker - kvinnehelse og trygge lokalsamfunn.

Sanitetskvinnene på Arendalsuka 2023

Kjønnsnøytralitet i helsepolitikken

Hvordan bekjempe kjønnsnøytralitet i helsepolitikken, spurte vi på onsdagens arrangement. Vi ville komme til bunns i hva som hindrer at vi får løftet kvinners helse og bedret tiltak og behandlingstilbud. I debatt var helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson for Høyre Sandra Bruflot, og Grete Wold (SV) fra utdanning- og forskningskomiteen. I tillegg fikk vi korte innlegg av leder av Kvinnehelseutvalget Christine Meyer, spesialrådgiver Elisabeth T. Swärd og organisasjonsleder Marit Bjørnstad. Debattleder var generalsekretær Malin Stensønes.

Frivilligheten kan bidra til å forebygge og skape lavterskel møteplasser og kunnskapsarenaer for kvinnehelse, slik som våre Kvinnehelsehus. - Det er veldig mange viktige tiltak som gjennomføres av Sanitetskvinnene rundt om i landet. Det skal vi styrke, sier Myrseth fra Arbeiderpartiet. Bruflot fra Høyre nevnte det flotte arbeidet til våre Veiledningssentere for pårørende: - Vi trenger gode og forutsigbare rammer for frivilligheten, bekreftet hun.

Sanitetskvinnene på Arendalsuka 2023

Stortingsmelding på kvinnehelse 

Det ble også het debatt om en egen Stortingsmelding på kvinnehelse. Vi i Sanitetskvinnene mener at kvinnehelse er et bredt ansvar som bør behandles i Stortinget slik at vi får løsninger som alle partier tar ansvar for. Det har tidligere Ap, Sp og SV stemt imot. Men under debatten åpnet SV for følgende: - Vi har ikke utelukket av Stortingsmelding kan være en måte å løse dette på, sa Wold. Hvis SV fremmer et slikt forslag, blir det flertall i Stortinget, med god støtte fra Høyre og de andre opposisjonspartiene. Dette skal Sanitetskvinnene jobbe videre for.

Se hele debatten på: https://arendalsuka2023.twentythree.com/hvordan-bekjempe-kjonnsnoytralitet-1

Frivillighetens rolle i Norges beredskapsarbeid

Vi er de som er tett på, jobber for trygge lokalsamfunn og når ut til befolkningen i ulike deler av landet - i både bygd og by. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) stilte i debatt, sammen med Ingjerd Schou (H) og avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elisabeth Longva. Øvrige debattdeltakere var fylkesberedskapskontakt i Agder, og leder for omsorgsberedskapsgruppen i Kristiansand, Eva-Lill Bjørklund og Loveleen Rihel Brenna, forfatter og ekspert på mangfoldsarbeid. Debattleder var generalsekretær Malin Stensønes.  

Når Norske Kvinners Sanitetsforening tar på seg en oppgave, så kan du være sikker på at den blir gjort, sa forsvarsministeren, som også er stolt medlem av Sanitetskvinnene.

Vi i Sanitetskvinnene mener politikerne må ta inn over seg den kraften som er i de frivillige beredskapsressursene. - Hvordan kan frivilligheten styrkes i totalberedskapen? spurte Bjørklund politikerne. Blant svarene nevnte Schou (H) at hun ønsker de frivillige ved bordet både nasjonalt og lokalt.

Forsvarsministeren sa at Sanitetskvinnene har vært flinke til å banke på dører og lage lokale avtaler. Som ordfører opplevde ministeren selv 10-12 store kriser og i alle situasjonene hadde Omsorgsberedskapsgruppene til Sanitetskvinnene en rolle. Han mente det er nøkkel å bygge relasjoner i lokalsamfunnet og at det også må ses på nasjonale midler. Ministeren nevnte også vårt forskningsprosjekt med Forsvarets Forskingsinstitutt (FFI), der de har fått i oppdrag å kartlegge frivillighetens kapasiteter, ressurser og rolle i totalforsvaret. Ministeren sa han var spent på resultatene som han vil bruke i politikkutvikling fremover.   

Se hele debatten på: https://arendalsuka2023.twentythree.com/debatt-om-fremtidens-totalforsvar-1

Vi trenger flere støttespillere og med deg på laget kan vi få enda sterkere stemme i samfunnet! Bli medlem i dag!

Sanitetskvinnene med forsvarsminister Arendalsuken 2023