Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Nasjonal helse- og samhandlingsplan innfrir ikke på kvinnehelse

Nok en gang er vi bedt om å vente, planen som ble lagt fram i dag, innfrir ikke regjeringens løfter på kvinnehelse. Stortinget er blitt ført bak lyset, siden vedtaket om at kvinnehelse skulle være sentralt i planen, ikke er fulgt.

Sanitetskvinnene på demonstrasjon for kvinnehelse

Det kom likevel positive signaler på Flerkulturell doula og føde- og barsel. 

Vi jubler over styrking av de flerkulturelle doulaene. Det vil gi økt sikkerhet for mange innvandrede kvinner som skal føde i et nytt land. Det er også en generell styrking av føde- og barselstilbudet som vi mener er svært viktig, sier Malin Stensønes, generalsekretær.

Men, Nasjonal helse- og samhandlingsplan innfrir ikke regjeringens løfter på kvinnehelse. Da kravet om en egen stortingsmelding om kvinnehelse falt i høst, ble vi lovet at kvinnehelse skulle bli en sentral del av nasjonal helse og samhandlingsplan og at det legges frem konkrete forslag til tiltak og en plan slik at kvinnehelse blir behandlet i Stortinget. Igjen og igjen trenerer regjeringen arbeidet med kvinnehelse. Det er ikke mangel på festtaler og rørende enighet, men faktiske tiltak og strukturelle endringer er det vi trenger. Vi er skuffet over at kvinnehelse ikke får et reelt nasjonalt løft:  

- Da NOUen fra Kvinnehelseutvalget ble lagt frem, sa regjeringen at den ikke hadde tid til å følge opp med en melding. Det hastet med å få plass tiltak og man kunne ikke vente den tiden det tok å utarbeide en melding. Siden da har revidert statsbudsjett og statsbudsjettet gått forbi med få tiltak - og i dag kom den nasjonale samhandlingsplanen der Stortinget påla regjeringen å innarbeide kvinnehelse.   

Kvinnehelse demonstrasjon

Regjeringen fortsetter å skyve konkrete tiltak ut til nye strategier og utvalg. Det som står om kvinnehelse beskriver tiltak som allerede er lovet. Kvinnehelsestrategien ble vi lovet allerede i Hurdalsplattformen i 2021, og Kvinnearbeidshelseutvalget kom som et løfte i revidert nasjonalbudsjett i 2023. Nå mener vi at Stortinget må ta ansvar og presse frem et helhetlig løft for kvinnehelse.  

Dette viser hvorfor kvinnehelse må løftes i en egen behandling. Regjeringen sier den stiller seg bak kvinnehelseutvalgets mål om et helhetlig løft for kvinnehelse. Vel - det er jo nettopp det ansvaret regjeringen har og kunne levert på i dag, sier Stensønes.    

Vi kommer derfor til å gjenoppta kravet vårt om en Stortingsbehandling av kvinnehelse: - Stortinget må ta ansvar og løfte kvinnehelse samlet inn til behandling og debatt i Stortinget!