Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Når hjertesaker kan leve videre

Da Hjørgunn gård utenfor Fredrikstad ble til i 1981, var det takket være en gave fra Hjørdis og Gunnar Nilsen, Stabbur-Nilsen, til Sanitetskvinnene i Østfold.

Hjørgunn gård - arven som lever videre

Fra tidligere drev paret institusjonen Furutun, som var et behandlingshjem for barn og unge med cerebral parese. Hjørgunn gård var ment å være et tilbud til denne gruppen barn. Hjørgunn har vokst til å bli ett av de største rehabiliteringstilbudene i Østfold. Ukentlig er det 400 deltakere innom gården.

Det skjer magi i møte mellom mennesker med ulike fysiske og psykiske utfordringer og gårdsdyrene. Her er hester, ponnier, sauer, høner, kaniner og mange flere dyr. Her får barn og unge ridefysioterapi i samarbeid med kommunen. Det kan være på grunn av muskelsykdommer, Parkinson, kronisk smerte, PTSD, MS ADHD, angst og depresjon.

I samarbeid med kriminalomsorgen får mellom 30-40 personer arbeid under soning. En nøkkel for å kjenne mestring og forhåpentlig klare å bryte med miljø som trekker en ned.

Når det gamle nettverket ditt har gitt deg opp. Det nye nettverket ditt ruser seg. Hvor skal du da gjøre av deg når du forsøker å stable ting på plass? Det er ikke så lett å finne fotfeste, men her blir man møtt med likeverd og kan oppleve mestring,- sier en deltager.

Driften hadde ikke vært mulig uten frivillige som stiller opp og leier hestene, lager mat og gjør enkelt gårdsarbeid.

Frivillige sanitetskvinner på Hjørgunn gård
Foto: Martin Fluske

Livsviktige gaver for mange

Å gi en gave i arv, i sitt testament, er for mange en fin og betydningsfull måte å støtte hjertesaker på, selv etter bortgang.  

Det blir stadig vanligere å inkludere en gave til en eller flere organisasjoner i sitt testament, men det er fortsatt mange som ikke er klar over denne muligheten. Både små og store gaver utgjør en viktig forskjell for ideelle organisasjoner. Og noen ganger kan nettopp en testamentarisk gave være med på å redde liv eller gi håp for kommende generasjoner.  

Det gode testament

Det Gode Testament er et felles initiativ fra 32 organisasjoner. Sanitetskvinnene er en av disse, og vi har som mål å gjøre nordmenn bevisst på muligheten til å gi arv og testamentariske gaver til gode formål. Felles for alle organisasjonene er at vi ønsker å forbedre verden på en eller annen måte.  

Stor takknemlighet

Hjørdis og Gunnar Nilsen sin fantastiske gave setter spor hver dag, tilbudet på Hjørgunn gård betyr så mye for brukerne. Slike gaver er av stor betydning for organisasjoner som vår, da kan vi sikre gode tilbud og trygg drift i mange år fremover. 

Banker hjertet ditt litt ekstra for Norske Kvinners Sanitetsforening? Om du er opptatt av trygge lokalsamfunn eller kvinnehelse kan du gjøre en forskjell for mange i fremtiden. 

Les mer om arv og testament