Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Forsker for bedre behandling av revmatisk ryggsykdom

- Jeg er svært takknemlig for at Sanitetskvinnene har gitt meg midler til dette viktige forskningsprosjektet, sier doktorgradsstipendiat, Ingrid Hokstad. (Foto: fotograf Caroline Strømhylden).

Stipendiat Ingrid Hokstad

Doktorgradsstipendiat, Ingrid Hokstad, har i sitt forskningsarbeid søkt å finne svar på mekanismer som øker faren for at personer med spondyloartritt har større sjanse for å få hjerte- og karsykdommer.

Klarer man å identifisere årsaken til det, kan man også sett inn forebyggende behandling hos disse pasientene.
Spondyloartritt, ble også tidligere kalt Bekhterevs sykdom, og det er rett og slett kronisk betennelse i ryggsøylen og bekkenet. Sammen med psoriasisartritt utgjør dette to av de største sykdomsgruppene i en gruppe som teller fire til fem tilstander. Felles for alle er at dette er autoimmune sykdommer.

Smerter og stivhet

- Jeg har sett på de to vanligste formene for kroniske ryggbetennelse. Dette er sykdommer fører til store smerter, stivhet og svekker kroppens funksjoner. Blant disse pasientene er det sett en økt forekomst av hjerte -og karsykdommer. Det er usikkert om sykdommen kan forklares medcbruk av mye smertestillende medikamenter, siden dette er sykdommer med mye smerter, eller om det skyldes livsstilsfaktorer som røyking og/eller annen usunn livsstil. For å forebygge må vite hvorfor disse pasientene er mer utsatt for kardiovaskulære sykdommer, forklarer doktorgradsstipendiat Hokstad, som i bunn er lege i spesialisering i medisinsk biokjemi ved Sykehuset Innlandet. Hennes doktorgradsprosjekt ble påbegynt når hun jobbet som stipendiat ved Revmatismesykehuset på Lillehammer.

Revmatiske smerter
De røde feltene markere betennelse i rygg og bekken

Har sett på tre problem

Hun opplyser at de har sett på tre problemstillinger.
- Det første vi så på var endotel-cellene, som er de cellene som kler innsiden av blodårene våre. 51 pasienter med spondyloartritt som ved oppstartet av studiet fikk noe som heter TNFI, dette er en tumor nekrose-alfahemmer eller legemiddelet metotrexat. Deretter ble effekten evaluert ved seks uker og etter seksmåneders behandling. Målinger viste at dette forbedret pasientenes endotel-funksjon når de fikk TNFI, metotrexat eller en kombinasjon av disse medikamentene som har immundempende effekt, fremholder Hokstad.

Vår egen fiende

Autoimmune sykdommer er rett og slett at ditt eget immunforsvar angriper kroppen din.  Ved å dempe et «overaktivt» immunforsvar håper man at dette kan forebygge eller forhindre utvikling av åreforkalkning, og kardiovaskulære sykdommer som hjerteinfarkt.
-Vi har noe som heter komplementsystemet som er en gruppe proteiner som tilhører det immunforsvaret vi er født med og som skal angripe/beskytte oss mot infeksjoner. Vi vet lite hvordan dette spiller inn på pasienter med spondyloartritt, men vi vet at disse proteinene er den viktig del av sykdommer som blant annet systemisk lupus, opplyser Hokstad.
Hun legger til at de fant at pasienter med spondyloartritt har økt komplementaktivitet sammenlignet med normalbefolkningen.
-TNFI-medikamentet som vi ga reduserte denne aktiviteten og forbedret også endotel-funksjonen, fremholder Hokstad.

-Videre har man erkjent at den kardiovaskulære risikoen som er knyttet til lipidnivåer (kolesterol) også handler om funksjon og ikke bare deres mengde. Vi ønsket å se på kolesteroltransportører som kan frakte kolesterol ut til leveren. Vi fant imidlertid en gunstig endring av andre fettstoffer som påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom, sier Ingrid Hokstad.
Hennes hovedveileder er Ivana Hollan, førsteamanuensis NTNU, Gjøvik, er lege i spesialisering i medisinsk biokjemi ved Sykehuset Innlandet.

Støtt vår forskning på kvinnehelse