Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Farmasøyt får Sanitetskvinnenes forskningspris i kvinnehelse

Professor Hedvig Nordeng får prisen for sin viktige forskning på sikkerhet i legemiddelbehandling av gravide, ammende og barn. 

Forsker Hedvig Nordeng får kvinnehelseforskningspris fra Sanitetskvinnene

Hedvig Nordeng er professor farmakoepidemiologi ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun har gjennomført flere banebrytende forskningsprosjekter i Norge og internasjonalt. Forskningen hennes har spesielt fokusert på sikkerhet i bruk av legemidler i svangerskapet, og hun har studert en rekke forskjellige legemiddelgrupper som antidepressiva, smertestillende, migrenemidler, kvalmestillende og antibiotika.

Kvinnehelseforskning er viktig

Hvert år deler vårt sentralstyre ut prisen på 100.000 kroner, til en forsker eller forskergruppe som har utmerket seg på feltet kvinnehelseforskning. Noen av kriteriene til nominering og tildeling er at forskeren bidrar med formidling og deltakelse i samfunnsdebatten.

-    Vi har lagt vekt på at Nordeng i en årrekke har frambrakt kunnskap som har bidratt til tryggere legemiddelbehandling av gravide og småbarn. Hun har også utmerket seg som en god formidler og har vært pådriver for en informasjonstjeneste for gravide og ammende, sier Marit Bjørnstad, organisasjonsleder i Sanitetskvinnene. 

Forsker Hedvig Nordeng og spesial rådgiver på kvinnehelse i Sanitetskvinnene Elisabeth T. Swärd

Foto: Per-Åge Eriksen

Første farmasøyt som får prisen

Professor Hedvig Nordeng formidler forskningen sin i ulike kanaler med et lett forståelig språk. Hedvig har vært professor siden 2012 og i 2016 ble hun også tildelt utmerkelsen Årets farmasøyt. Nordengs post.doc om legemiddelbruk i svangerskap og etter fødsel ble finansiert av Sanitetskvinnene, og hun har vært hovedveileder på flere doktorgradsprosjekter Sanitetskvinnene har støttet. 

- Det er utrolig gøy å kunne dele prisen til første farmasøyt, sier Elisabeth T. Swärd, spesialrådgiver på kvinnehelse i Sanitetskvinnene.

Et nytt satsingsområde for Nordeng nå er utvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet. Hun leder også prosjektet EU COVID-19 som studerer risiko, beskyttende faktorer og sykdomsutfall i sju europeiske land. Nordeng vil også undersøke konsekvenser av pandemien for befolkningens mentale helse. Denne kunnskapen vil være til nytte under framtidige pandemier.  

Eneste forskningsaktør som fokuserer kun på kvinnehelse

Sanitetskvinnene er den eneste forskningsaktøren som fokuser kun på kvinnehelse. Hvert år forvalter vi millioner av kroner fra egne fond og Stiftelsen Dam. Drivkraften bak vår forskning er at kvinner skal få bedre helse, bedre livskvalitet og like muligheter. Vår forskning har bidratt til å gjøre livet lettere for flere pasientgrupper. For å lykkes med dette må vi forske mer på kvinnesykdommer og sykdommer som ramme kvinner oftere eller annerledes enn menn. Vi trenger å tette kunnskapshull og løfte frem ny kunnskap. 

Støtt vårt arbeid for kvinners helse og trygge lokalsamfunn