Malin Stensønes ny generalsekretær i Sanitetskvinnene

Malin Stensønes (53) er ansatt som ny generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. -Med Stensønes får vi en dyktig og kompetent leder som kan ta organisasjonen videre i arbeidet for et trygt og godt samfunn. Etter mange år med omstilling, har jeg stor tro på at Stensønes er den rette til å lose oss videre som en markant og frivillig aktør, sier organisasjonsleder Marit Bjørnstad.

Stensønes blir ny generalsekretær i Norges største kvinneorganisasjon med 43 000 medlemmer. 

-Det er fortsatt ikke likestilling innen helse og Stensønes vil lede vårt viktige arbeid for kvinners helse og likeverdige helsetjenester. I tillegg vil hun være sentral i arbeidet for en inkluderende oppvekst og det å skape trygge lokalsamfunn, legger Bjørnstad til.

-Jeg er utrolig glad for muligheten til å være med å sette kvinners, barn og unges livsvilkår på dagsorden. Sanitetskvinnene utgjør ryggraden i mange lokalsamfunn med sitt omfattende arbeid og engasjement, også innen beredskapsområdet. Norge er helt avhengig av denne frivillige innsatsen. Det er så mye godt arbeid som gjøres og som fortjener mer oppmerksomhet. Jeg gleder meg til å være med å synliggjøre arbeidet både overfor beslutningstakere og offentligheten generelt, sier Malin Stensønes.

Stensønes har bred erfaring fra frivillig sektor og endringsledelse i ulike virksomheter. Hun kommer fra stillingen som direktør for samfunnskontakt og konsernkommunikasjon i Aschehoug Forlag. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Norges Rederiforbund og Norad, og direktør for Osloregionens Europakontor. Videre har hun jobbet med Operasjons Dagsverk og TV-aksjonen. Stensønes har også omfattende styreerfaring og blant annet vært styreleder ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

-Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Stensønes for å videreføre det gode arbeidet i våre 600 lokale sanitetsforeninger. Hun har også solid politisk erfaring og har sittet i flere regjeringsutvalg, noe som er relevant for stillingen, legger Bjørnstad til.  

Hun tiltrer stillingen 1. oktober 22 og tar over etter Grete Herlofson som går til Redningsselskapet i august.