14 nov 2019
Image

Under ukens EHin-konferanse, Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren, ble…