Sanitetskvinnene bistår i leteaksjoner, ved ulykker og i kriser. Frivillige fra lokale sanitetsforeninger har lokalkunnskap og gir omsorg til både de som blir rammet og hjelpemannskaper. 

Norske Kvinners Sanitetsforening startet som en beredskapsorganisasjon i 1896. Om unionsoppløsningen skulle lede til krig, ville sanitetsforeningen være forberedt til å hjelpe. I den forstand startet de utdanning av sykepleiere og produksjon av sanitetsmateriell. Slik ble navnet Norske Kvinners Sanitetsforening til!

3000 frivillige sanitetskvinner er beredt til utrykning når alarmen går sammen med nødetater og helsepersonell. Vårt bidrag kan bestå av å servere mat, drikke og gi medmenneskelig omsorg, slik at lokalsamfunnet kan yte sitt beste og ta vare på de som er berørte. Innsatsen kan også være evakuering og opprettelse av et pårørendesenter, forpleining og støtte til operativt personell.

Vi samarbeider også med Heimevernet. I forskriftene til forsvarsloven står det at Sanitetskvinnene har en plass i Landsrådet for Heimevernet, som betyr at vi kan være med på å påvirke utviklingen av arbeidet. Høsten 2018 deltok sanitetsforeningene i Ørland, Orkdal og Elverum i NATO-øvelsen Trident Juncture, som involverte 50.000 soldater. Vi har samarbeidsavtaler med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet og Helsedirektoratet. I tillegg har den enkelte omsorgsberedskapsgruppe avtale med sin kommune. 

 

Beredskapsøvelse i Orkdal 2018, en stor gruppe kvinner står oppstilt for bilde, de har på seg refleksvester.

Gjennom våre frivillige beredskapsgrupper i lokalmiljøet, bistår Sanitetskvinnene kommuner og nødetater. Vi er med på å ta ansvar for hus, mat og omsorg ved større leteaksjoner, evakuering, ulykker og kriser.

Førstehjelpsopplæring, gatestunt i Arendal 2019

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for at eldre over pensjonsalder skal lære å gjenkjenne symptomer på alvorlig sykdom.