Under finner du resolusjoner vedtatt på våre landsmøter. Resolusjonene er førende dokumenter for hele organisasjonen. De legger grunnlag for vårt politiske arbeid. 

På landsmøtet 2021 ble det vedtatt to resolusjoner: Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse og Sosial ulikhet og psykisk helse hos barn og unge.

Under finner du våre to resolusjoner fra landsmøtet 2018: En trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet og Likeverdige helsetjenester for menn og kvinner.