08 Apr 2019
Image

Flere kvinner enn menn rapporterer muskel- og skjelettplager, og man ser generelt en økning i…