16 Mar 2021
Image

Drammen Sanitetsforening har mottatt årets Dørsjøpris for deres innsats for integrering og inkludering i Drammen.