20 nov 2020
Image
Sanitetskvinnene har kikket myndighetene etter i kortene på det voldsforebyggende arbeidet, og avdekket store mangler.