09 Mai 2020
Image

Oksygenmangel er en av de viktigste årsak til barnedødelighet i verden. Det var derfor en viktig…