30 Apr 2020
Image
I over 100 år har Sanitetskvinnene solgt Maiblomster til inntekt for kvinner og barns livsvilkår. De senere årene har inntektene gått til…
16 Apr 2020
Image
Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen sin.