06 jan 2020
Image
Det er i dag et stort press på kropp og utseende blant jenter og unge kvinner, og «mammamage» oppleves som et kosmetisk problem for mange…