20 nov 2020
Image
Sanitetskvinnene har kikket myndighetene etter i kortene på det voldsforebyggende arbeidet, og avdekket store mangler.
18 nov 2020
Image
Siden mars har vi levd med restriksjoner av ulik grad på grunn av koronapandemien. Restriksjonene har variert over tid, og har ført til…
09 okt 2020
Image
I anledning offentliggjøringen av Fredsprisen deler vi en historisk kuriositet tilbake til året 1899, og som kanskje ikke alle er klar over…
08 okt 2020
Image
Beredskap og redning er mer enn blålys og skarpe situasjoner, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinner Sanitetsforening.
31 aug 2020
Image
I dag har generalsekretær Grete Herlofson vært på innspillsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. Det er på høy tid at vi får en ny…
29 Mai 2020
Image
Tirsdag 26. mai vedtok Stortinget en historisk endring i bioteknologiloven. Sanitetskvinnene som organisasjon støtter endringen med…
16 Apr 2020
Image
Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen sin.
22 Mar 2020
Image
Norske Kvinners Sanitetsforenings omsorgsberedskapsgrupper samarbeider med flere kommuner for å bistå utsatte og sårbare mennesker under…